10 ting du skal vide om udbytter

Hvis du har fået udbetalt udbytter fra en investeringsforening, skal du skal tage stilling til, om du vil geninvestere dem. Her får du de 10 mest stillede spørgsmål om udbytter:

1. Hvorfor falder kursen på fonden, når udbyttet udbetales?

Udbyttet er en del af den samlede investering. Når et regnskabsår er forbi, beregner investeringsforeningen udbyttet på de enkelte fonde. På selve udbyttedagen sælger investeringsforeningen værdipapirer, så der er midler til at betale udbytter med. Dermed bliver den samlede investering i fonden reduceret svarende til udbyttet, der til gengæld går ind på investorernes konti. Og derfor falder kursen på fonden svarende til udbyttet pr. investeringsbevis. Det er altså dine egne penge, du får udbetalt, så udbytte er ikke noget ’ekstra’. Din samlede investering reduceres derfor, hvis du ikke geninvesterer udbyttet.

2. Hvordan beregner man udbyttet – og kan det være nul?

Selv om du investerer i en fond, som er udbyttebetalende, har du ikke nogen garanti for at få udbytte hvert år. Der er klare regler for, hvordan investeringsforeninger skal beregne minimumsudbyttet. Udbyttet i en fond består primært af to dele: Udbytter eller renter fra de underliggende værdipapirer (denne del er relativ stabil fra år til år) samt realiserede kursgevinster eller tab fra fonden.

Hvis fonden har solgt et værdipapir med gevinst, skal gevinsten udloddes. Størrelsen af gevinster kan derfor variere betydeligt fra over årene. Er der et år realiseret flere kurstab end kursgevinster, så skal kurstabet modregnes i udbytterne fra de underliggende værdipapirer. Derfor kan der være år, hvor udbyttet er lig med nul. Der kan også være år med faldende kurser, men hvor der udbetales et højt udbytte, og omvendt være år med stigende kurser, men hvor udbyttet er nul.

3. Hvem har krav på at få udbyttet?

Hvis du ejer beviset dagen før, at udbyttet bliver udbetalt, vil du modtage udbytte. Det er derfor ikke et krav, at du har haft beviset i hele regnskabsåret, hvor udbyttet er opsamlet.

4. Hvor finder jeg oplysninger om udbyttestørrelse og udbetalingsdato?

På investeringsforeningernes hjemmesider finder du typisk oplysninger om udbytter og tidspunktet for udbetaling. I slutningen af året oplyser mange investeringsforeninger om de forventede udbytter. Så har du mulighed for at tilpasse din forskudsopgørelse ud fra dette.

5. Hvorfor er det vigtigt at geninvestere udbytter?

Hvis du geninvesterer udbyttet i den samme fond, er det muligt at booste din opsparing med renters rente-effekten. Du kan dermed reducere effekten af, at din samlede investering reduceres, når udbyttet udbetales. Og effekten kan være ganske betydelig, som dette eksempel med Sparindex OMX C25 viser:

I figuren herunder viser den mørkegrønne graf effekten af geninvesteret udbytte i Sparindex OMX C25, siden fonden blev lanceret. Den lysegrønne graf viser udviklingen i Sparindex-kursen, hvor udbytterne ikke er geninvesteret.

Geninvestering_022024.JPG

Hvis du i 2012 havde købt et investeringsbevis i Sparindex OMX C25 til kurs 102,5 og geninvesterede de årlige udbytter i samme fond, ville den samlede værdi være kurs 438 her 12 år efter.

Hvis udbyttet ikke var blevet geninvesteret, så ville den samlede værdi være på 378,1 (kurs på 282 og udbytter på i alt 96,10 kr.). Ved at aktivere udbytterne ville renters rente-effekten have bidraget med et ekstra afkast på ca. 16 pct.

Gevinsten i det nævnte eksempel med Sparindex OMX C25 er ikke et enestående eksempel. Ser vi på det amerikanske aktieindeks, S&P500, er det langsigtede afkast også begunstiget af geninvestering af udbytter. I perioden fra 2009 til 2023 ville renters rente-effekten have bidraget med ekstra 20 pct.

Ved at geninvestere og udnytte renters rente-effekten forøger du altså formuen, som du får forrentning af. Det er ligesom snebolden, der bliver ved med at rulle.


6. I en aktie-fond bliver hele udbyttet ikke udbetalt – hvorfor?

Når du investerer frie midler, bliver der ved udlodning af udbytte fratrukket aconto-skat på 27 pct., medmindre du har investeret i en realisationsbeskattet obligationsfond. Skat af udbyttet fra en aktie-fond er altså allerede fratrukket, når pengene går ind på din konto. Hvis du investerer via en aktiesparekonto eller i en pensionsordning, bliver der ikke trukket skat, her vil du modtage hele udbyttet.

7. Hvordan er det med skat på investeringsforeninger?

Udbyttebetalende investeringsforeninger er som udgangspunkt realisationsbeskattet. Og hvis der investeres primært i aktier, vil fonden være aktieindkomstbeskattet. Hvis der investeres primært i obligationer, vil fonden være kapitalindkomstbeskattet.

8. Kan jeg undgå udbytter?

En måde at undgå udbytter på er ved at købe fonden på dagen, hvor udbyttet udbetales. Året efter vil du dog modtage udbytte, hvis fortsat ejer fonden på dagen for udbyttebetaling.

9. Kan udbytte geninvesteres automatisk?

Mange pengeinstitutter tilbyder automatisk geninvestering. Spørg i dit eget pengeinstitut eller der, hvor du køber og sælger dine værdipapirer, om de tilbyder geninvestering.

10. Hvad er ulempen ved at købe lige før udbyttebetaling?

Det kan være uhensigtsmæssigt at købe et investeringsbevis lige før udbetaling af udbytter, da du på udbyttedagen får en andel af din investering tilbage, men typisk efter at der er betalt aconto-skat.


Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex og ’central information’ (PRIIP KID), før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det afkast, du får, vil variere, afhængigt af hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Fremtidige afkast kan være negative. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

 

 

Relaterede Artikler

Aktuelt | 3 min

40 år med global aktiehandel i Danmark – og Sparinvest var med fra begyndelsen

I år er det 40 år siden, at danske investorer fik mulighed for at investere i udenlandske aktier. Hvad fik det af betydning? Hvilke aktier gav de største afkast i 1984? Og hvordan handlede man egentlig aktier før internettet? Sparinvest skruer for en stund tiden tilbage til 1984.
Aktuelt | 1 min

Sparinvest vinder europæisk hovedpris ved Lipper Fund Awards

Sparinvest hædres igen i år internationalt med tildelingen af to Lipper Fund Awards, hvoraf den ene er en hovedpris. Priserne er en anerkendelse af Sparinvests evne til at skabe langsigtede og risikojusterede afkast de seneste tre år i forhold til konkurrenter.
Aktuelt | 5 min

Hvad er fordelene ved en investeringsforening?

Over 800.000 danskere investerer i dag via en investeringsforening, og måske overvejer du også denne mulighed? Her får du Investeringsspecialist Mette Harbo Bossows forklaring på fordelene ved at lade en investeringsforening hjælpe med dine investeringer.