Historie

Danmarks første børsnoterede nivesteringsforening

parinvest blev etableret som Danmarks første børsnoterede investeringsforening i 1968 og udviklede sig siden til et internationalt kapitalforvaltningshus, der i 2019 delvist blev købt af Nykredit-koncernen.

Som datterselskab i Nykredit-koncernen samarbejder Sparinvest og Nykredit med en lang række pengeinstitutter over hele landet om at give de bedste produkter og rådgivning inden for formue og investering, ligesom vi tilbyder kapitalforvaltning til professionelle investorer. Tilsammen har Nykredit og Sparinvest stor ekspertise, mange års erfaring og en bred palette af investeringsløsninger.

Nykredit, som også består af bl.a. realkreditinstituttet Totalkredit, er Danmarks største udlåner og adskiller sig fra resten af branchen ved at være ejet af en forening af kunder, kaldet Forenet Kredit, der således er hovedaktionær i Nykredit.

Sparinvest S.A. har markedsføringstilladelse til distribution af produkter fra tilsynsmyndighederne i Belgien, Danmark (plus Færøerne og Grønland), England, Finland, Frankrig, Færøerne, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.

I Danmark handles Sparinvests investeringsbeviser primært gennem landets pengeinstitutter, der også rådgiver vores ca. 420.000 private danske investorer. På globalt plan har Sparinvest i alt ca. 450.000 investorer.

Samlet forvalter Sparinvest og Nykredit en formue på over 465 mia. kr.

Nykredit ejer 75 pct. af Sparinvest, mens de resterende 25 pct. ejes af danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

Sparinvests historie i overskrifter

2019 Nykredit køber 75% af Sparinvest Holdings SE
2017 Sparinvest frasælger Sparinvest Property Investors A/S til tyske Patrizia Immobilien AG
2015 Sparinvest overtager Garanti Invest, som bliver et helejet datterselskab i Sparinvest-koncernen.
2014 Det danske investeringsforvaltningsselskab ID-Sparinvest A/S fusioneres ind i Sparinvest S.A. og bliver dermed til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Den danske filial varetager fortsat investeringsforvaltning for Investeringsforeningen Sparinvest og investeringsrådgivning for professionelle investorer i Danmark
2013 Søsterforeningen Sparindex bliver en del af Sparinvest under navnet Sparinvest INDEX
2012 Som led i skærpelsen af den internationale strategi samles aktiviteterne fra kontorerne i Frankfurt, Amsterdam og Wien på hovedkontoret i Luxembourg
2011 Datterselskabet Sparinvest S.A. fejrer 10-års jubilæum og Sparinvest Holding A/S flytter samme år til Luxembourg og skifter navn til Sparinvest Holdings SE
2011 Sparinvest fusionerer med ATRIUM Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST
2008 Sparinvest fejrer 40-års jubilæum og åbner samme år salgskontorer i Amsterdam, Wien og Stockholm
2006 Sparinvest åbner salgskontorer i Frankfurt og Paris
2005 Sparinvest Property Investors A/S bliver stiftet og Sparinvest tilbyder ejendomsinvesteringer som et nyt produkt til institutionelle investorer
2001 Datterselskabet Sparinvest S.A. bliver etableret i Luxembourg og Sparinvest udvider sin distribution til resten af Europa
2001 Søsterforeningen Sparindex bliver etableret og tilbyder en lang række indeksbaserede afdelinger, der dækker det meste af verden
1999 Sparinvest Holding A/S bliver etableret med en bred aktionærkreds bestående af mere end 100 pengeinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber og af medlemmerne i Sparinvest-foreningerne
1997 Sparinvest fusionerer med Andelsinvest
1992 Efter Unibank-koncernen blev dannet i 1990 via en fusion mellem Privatbanken, Sparekassen SDS og Andelsbanken, fissionerer Sparinvest i 1992 fra PRIVATinvest for at kunne gå egne veje
1989 Sparinvest fusionerer med PRIVATinvest
1982 Sparinvest kunne som den første investeringsforening i Danmark tilbyde sine investorer at investere i udenlandske aktier
1968 Sparinvest blev etableret af en kreds af sparekasser