Depotbank

Alle investeringsforeninger har en depotbank. Depotbankens opgave er at opbevare investeringsforeningens værdipapirer og de kontanter, der ikke er investeret. Derudover har depotbanken også en række kontrolopgaver, som eksempelvis kontrol af de investeringer, som foreningen foretager og kontrol af om andelene i investeringsforeningen købes og sælges til de rigtige priser.

Bank of New York Mellon

Som anført i prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest har foreningens depotselskab videredelegeret opbevaringen af foreningens værdipapirer til Bank of New York Mellon, som kan have videredelegeret denne opgave til virksomheder på nedenstående liste.