ESG-integration

Vi overvejer altid muligheder og risici inden for ESG, når vi investerer.

Miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) har betydning, når vi sammensætter fonde, analyserer virksomheder og tager beslutning om investeringer.

ESG står for ’Environment’, ’Social’ og ’Governance’. Eller på dansk:

  • Miljømæssige forhold (E)
    Her ser vi på virksomhedernes energiforbrug, CO2-udledning, spildevand, ressourceudtømning og forurening for at nævne nogle få eksempler.
  • Sociale forhold (S)
    Det handler om at sikre, at virksomhederne har fokus på deres medarbejdere og er deres ansvar bevidst, hvad angår menneskerettigheder fx arbejdsvilkår, arbejdstagerrettigheder, sundhed, børnearbejde og mangfoldighed.
  • God selskabsledelse (G)
    God selskabsledelse er vigtig for, at en virksomhed kan agere samfundsansvarligt. God selskabsledelse handler om virksomhedernes fokus på bl.a. antikorruption og skatteforhold, men også om at sikre aktionærrettigheder og generelt øge gennemsigtigheden mellem ledelse og aktionærer.

Disse forhold indgår i vores samlede analyse af muligheder og risici, når vi overvejer at investere i en virksomhed eller allerede har investeret i en. Her handler det grundlæggende om at blive klogere på, om virksomhederne er deres ansvar bevidst, når det kommer til fx forurening, arbejdsvilkår, antikorruption etc.

ESG-overvejelser integreres forskelligt alt efter investeringsstrategi

I de fleste aktivt forvaltede fonde spiller ESG en væsentlig rolle igennem hele processen - fra ideskabelse, screening, analyse af casen, værdiansættelse og diskussion til beslutning om selve investeringen og porteføljesammensætning. Det passer naturligt ind i vores arbejde med aktivt ejerskab.

En passiv fond (hvor man følger et markedsindeks) kan ikke benytte den samme tilgang som en aktivt forvaltet fond. Selv om vi har færre muligheder i de passive afdelinger, har vi mulighed for at udøve en vis grad af indflydelse. Vi tilstræber at gøre dette primært gennem afstemninger på generalforsamlinger og gennem dialog, hvilket hovedsagligt sker via samarbejdspartnere.

Sparinvest tilbyder passive fonde, som er skræddersyet til at tage højde for etik og ESG-forhold.