Konvertible Obligationer

"The most attractive of all in point of form"

Således udtalte Benjamin Graham sig om konvertible obligationer i 1930'erne i sin skelsættende bog "Security Analysis", og vi er helt enige. Krydsningen af obligation og aktie i ét og samme papir er det, der gør konvertible obligationer til en attraktiv aktivklasse for de fleste investorer, som gerne vil have en sikrere aktieeksponering, et bedre afkast og en forbedret risiko- og afkastprofil som del af en balanceret portefølje.

Som den første nordiske forvalter af konvertible obligationer Sparinvest lancerede sin globale strategi for konvertible obligationer i 2016, der baserer sig på vores lange tradition for faktorinvestering. Vores konvertible obligationsstrategi er en effektivt forvaltet kvantitativ strategi, hvor målet er at levere merafkast ved aktiv eksponering mod value-, kvalitets- og small cap-faktorene alene gennem lang investering i konvertible obligationer. Sammenlignet med aktiemarkedet udgøres det konvertible univers særligt af yngre og mindre selskaber med høje vækstrater og begrænset indtjening, hvilket betyder at vores value- og kvalitetsstrategi giver en unik spredning i det konvertible univers.

Vores analyser viser, at risikopræmier, som man kender det fra aktieuniverset, også er almindeligt udbredt i det konvertible univers, hvilket ikke er overraskende eftersom bevægelser i de underliggende aktier er den primære drivkraft for langsigtede afkast på konvertible obligationer. Derudover er konvertible obligationers hybride karakter en meget stor drivkraft i faktorinvestering, som giver sikkerhed og holder en hånd under obligationens værdi, i perioder, hvor faktorerne underperformer, samtidig med at man opnår alle fordele, når faktorerne klarer sig godt.

Vores strategi er som sådan kvantitativ med et stærkt fokus på diversificering og risikostyring. Sparinvest søger med et holistisk syn på porteføljerne at optimere faktoreksponeringen og konveksiteten, samtidig med at vi forsøger at begrænse alle andre risici. Vi udfører dagligt kvantitativ analyse af alle selskaberne i det konvertible univers på basis af omfattende datamængder, herunder konkurssandsynlighed, kreditrating, spænd, vækstrater, ESG, gæld, afkast, prismultipler, volatilitet, cashflow, "i pengene"-sandsynlighed, implicitte volatiliteter mv. Kompleksiteten ved kvantitative investeringer og særligt konvertible obligationer kræver, at der anvendes en vis menneskelig og kvalitativ monitorering for at sikre de ønskede porteføljeegenskaber.

Nogle af fordelene ved den kvantitative analyse er pålideligheden, repetiviteten og skalerbarheden ved at benytte en systematisk tilgang, der ikke forlader sig på vilkårlige gætterier, som kan være svære at gentage. På den anden side er den faktorbaserede strategi i høj grad afhængig af performance i de underliggende faktorer, som kan variere over tid og underperforme i længere perioder. Konjunkturfølsomheden i faktorperformance kan ses som del af baggrunden for faktorpræmier. For den langsigtede investor er den faktorbaserede strategi en god og gennemsigtig vej til at opnå et risikojusteret merafkast.