Bæredygtige aktier

Sparinvest Bæredygtige Aktier investerer i ca. 50–70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed.

Sparinvest har i mange år arbejdet med investering i virksomheder, som tager ansvar for den verden, de er en del af, og har siden 2009 været medunderskriver af FN’s principper for ansvarlig investering (UNPRI).

Investeringsteamet har stor erfaring og har høstet mange anerkendelser for deres tilgang til investering.

Hør kundechef Jesper Lundager fortælle om Sparinvest Bæredygtige Aktier

Sparinvest Bæredygtige Aktier er Svanemærket

Sparinvest Bæredygtige Aktier har fået tildelt miljømærkningen Svanemærket, som du sikkert kender fra shampoo-flasken, rengørings- eller opvaskemidlet. Men hvad betyder Svanemærket for en investeringsfond? Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 26 krav, der regulerer de forskellige måder, en fond kan påvirke virksomheder på. Det drejer sig blandt andet om fondens fra- og tilvalg af virksomheder samt åbenhed om investeringer.

Kravene betyder bl.a., at mindst halvdelen af fondens portefølje skal bestå af investeringer i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i en bæredygtighedsanalyse.

En del af Svanemærkets filosofi er også at støtte op om de virksomheder, som ikke allerede er i mål på alle bæredygtighedskriterier, men som arbejder hårdt for at komme det.

For at få Svanemærket må fonden ikke investere i virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran. Samtidig må fonden ikke investere i brancher og virksomheder, der er særligt problematiske.

Sparinvest Bæredygtige Aktier

Se mere information og fondsdetaljer om fonden Sparinvest Bæredygtige Aktier.

Bæredygtig investering

Læs om Sparinvests tilgang til bæredygtig investering