*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Aktuelt | 2 Min

Sparindex-fonde skifter navn og strategi, tre nye Sparindex-fonde lanceres

Sparindex-fondene Nye Obligationsmarkeder (udbyttebetalende), Nye Obligationsmarkeder Akk. (akkumulerende) og Nye Obligationsmarkeder Akk. – KL W skifter navn og skal fremadrettet udelukkende investere i et bredt udsnit af statsobligationer fra udviklingslande i lokal valuta, hvorfor fondene samtidig skifter strategi og benchmark. Fondene vil fremover hedde INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta, INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A og INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL W. De tre fonde forbliver i Værdipapirfonden Sparindex.

Nykredit

 Opdateret 2/5 med forlængelse af suspensionsperiode.

ISIN

Afdelingsnavn før ændring

Afdelingsnavn efter ændring

Specifikationer

Forventet administrationsomkostning

Suspension/børspause

DK0060254043

Nye obligationsmarkeder

INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta

Børsnoteret

0,60%

2. maj – 6. maj 2024

DK0060254126

Nye obligationsmarkeder Akk. – KL A

INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A

Børsnoteret

0,60%

2. maj – 6. maj 2024

DK0062263372

Nye obligationsmarkeder Akk. – KL W

INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL W

Unoteret

0,60%

-

På grund af omlægningen i fondene vil det være nødvendigt at suspendere handlen i perioden 2. maj 2024 til 6. maj 2024. Sidste handelsdag for fondene inden ændringerne er 1. maj 2024, og første handelsdag efter suspensionen vil være 7. maj 2024.

Lancering af tre nye fonde

Herudover opretter vi tre nye Sparindex-fonde: INDEX Emerging Market Bonds, INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A og INDEX Emerging Markets Bonds Akk. – KL W, som også investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer fra udviklingslande men i hård valuta, og som er hhv. udbyttebetalende og akkumulerende.

ISIN

Afdelingsnavn

Specifikationer

Forventet adm. omk.

DK0062729406

INDEX Emerging Market Bonds

Børsnoteres 13. maj 2024

0,50%

DK0062729596

INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A

Børsnoteres 13. maj 2024

0,50%

DK0062729323

INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL W

Unoteret

0,50%

Det vil sige, at investorer fremover kan investere i INDEX Emerging Market Bonds i lokal valuta eller INDEX Emerging Market Bonds i hård valuta - begge i både en akkumulerende og udbyttebetalende udgave samt en unoteret akkumulerende W-klasse. 

I forbindelse med ændringerne justeres de løbende administrationsomkostninger for de eksisterende fonde, så de fremover forventes at være 0,60 pct. for de versioner, der er i lokal valuta. De nye fonde i hård valuta forventes at få løbende administrationsomkostninger på 0,50 pct. Forskellen skyldes, at det typisk er dyrere at forvalte værdipapirer i lokal valuta end i hård valuta.

Fondsbørsmeddelelser

Hvad er forskellen på hård og lokal valuta i denne forbindelse?

Med udtrykket ’hård valuta’ mener vi primært investeringer i amerikanske dollar, som afdækkes til danske kroner. Dvs. at investors valutarisiko minimeres.

Med lokal valuta menes investeringer i obligationer, der er udstedt i lokal valuta, og hvor valutarisikoen ikke afdækkes til kroner.