Foreningens bestyrelse

Kim Duus

Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest

Anne Charlotte Mark

Næstformand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest

Tine Roed

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Sparinvest

Jesper Lau Hansen

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Sparinvest

Claus Petersen

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Sparinvest

Bestyrelsens arbejde i Investeringsforeningen Sparinvest

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest har et årshjul, som sikrer, at eksempelvis politikker og retningslinjer løbende bliver gennemgået, så de altid stemmer overens med de faktiske forhold i foreningen.