Hjælp til skatten

Dine muligheder

Du har mulighed for at investere i Sparinvests investeringsprodukter, uanset om du:

  • som privatperson vil investere din opsparing eller pension
  • som selvstændig erhvervsdrivende vil benytte dig af virksomhedsskatteordningen eller
  • vil investere gennem et selskab

Det findes forskellige skatteregler og opgørelsesmetoder for tab og gevinst af investering afhængig af, hvem du er og hvad du investerer i.

Det kan du læse om i Sparinvests 'Hjælp til skatten'.