SFDR

Sparinvest ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling i samfundet, og gør dette ved at integrere bæredygtighedsbetragtninger i investeringsprocessen. Det kan være i form af at udvælge selskaber, der skaber produkter, der understøtter den grønne omstilling eller ved at fravælge selskaber, der er involveret i fx produktion af kontroversielle våben.

Alle fonde, som Sparinvest forvalter, følger Sparinvests politik for bæredygtige investeringer.

Alle fonde overholder ligeledes Sparinvests lønpolitik.

Fonde, som Sparinvest forvalter, screenes kvartalsvist for brud på internationale normer, herunder brud på Sparinvests retningslinjer samt Sparinvests politik for bæredygtige investeringer. Porteføljernes klimabelastning opgøres årligt.

I tabellen herunder kan du læse om Sparinvests politik for bæredygtige investeringer, lønpolitik, håndtering af investeringernes væsentlige skadevirkninger på omverdenen, de såkaldte principle adverse impacts og en udvidet rapportering.

Du kan også læse vores metodebeskrivelse til implementering af politikken, afdelingernes retningslinjer og datahåndtering.

For alle investeringsforeninger, som Sparinvest forvalter, udfærdiges der årligt årsrapporter, der indeholder bæredygtighedsinformationer, der løbende bliver udbygget, i takt med at datatilgængeligheden øges og informationskravene i Disclosureforordningen implementeres.

Samtidig rapporterer Sparinvest årligt om vores tilgang til bæredygtige investeringer til UNPRI. I Sparinvest-koncernens årlige rapportering om bæredygtighed, redegøres ligeledes for investeringsaktiviteternes bæredygtighed og håndtering af bæredygtighedsrisici.

Sparinvest redegørelse om samfundsansvar og rapportering til UNPRI kan findes her.

Sparinvest benytter anerkendte samarbejdspartnere, der leverer bæredygtighedsdata og bistår Sparinvest ved afgivning af stemmer på generalforsamlinger i selskaber, samt leverer research vedr. dagsordenspunkter. Vi benytter bl.a.:

  • MSCI ESG Research
  • ISS Proxy Voting
  • Sustainalytics på engagement
  • ISS-Ethix på engagement og analyse

Derudover benytter nogle investeringsforeninger specifikke ESG-relaterede reference- eller skyggebenchmarks, fx MSCI Paris Aligned Benchmark eller Barclays MSCI Green Bonds Index. Benchmarkudbyderne forpligter sig i nogle af disse tilfælde til at levere ESG-relaterede informationer. Sparinvest udfører løbende due diligence med kvaliteten af de data og analyser, som vi modtager fra vores leverandører.