Hvorfor investere med Sparinvest?

Investeringsfilosofi

Det har altid været målsætningen i Sparinvest at skabe det bedste langsigtede afkast uden at gå på kompromis med investorernes risiko. Sådan var det ved etableringen i 1968, og sådan er det i dag, selvom Sparinvest i mellemtiden er gået fra at være en lille dansk investeringsforening til at være en international kapitalforvalter med kunder fra hele verden.

Vi gør derfor en dyd ud af ikke at tilbyde alle typer af investeringsprodukter – lidt ud fra devisen, at det er svært at være god til alt. Vi udbyder kun produkter, hvor vi kan udnytte vores kompetencer, og hvor vi mener, at vi kan gøre en væsentlig forskel for investorerne på lang sigt.

Vi mener ikke, at det er værd at gå efter et højt afkast, hvis risikoen bliver unødig høj for vores investorer. I Sparinvest går vi derfor aldrig efter hurtige og risikable gevinster, men fokuserer i stedet på at sikre investorerne en fornuftig investering. Vi kalder det investering med omtanke.

Strategisk investering

I Sparinvest arbejder vi ud fra en strategisk tankegang. Strategisk Asset Allocation – i daglig tale ”SAA” – handler helt overordnet om at finde den rette balance i porteføljen, når man investerer.

SAA er det omvendte af at forsøge at time markedet og gå efter mavefornemmelsen, når man investerer. Ingen kan forudsige, hvordan aktiemarkerne udvikler sig. Det kan vi heller ikke i Sparinvest. Vi tror på, at man får det bedste langsigtede afkast, når porteføljen består af flere forskellige typer af investeringer, der er fordelt, så de passer til netop den risiko, du som investor er villig til at tage.

Grundtanken bag SAA er, at man skal lægge en strategi for, hvordan man overordnet vil fordele sine investeringer og derefter holde fast i strategien, uanset om markedet går op eller ned. Med andre ord, skal man hverken gå med eller mod strømmen. I stedet skal man vælge at ignorere strømmen.

Afdelingerne i Sparinvest kan bruges som byggeklodser, når du som investor skal opbygge en strategisk portefølje, der passer til dig og din risikoprofil. Når du har sammensat din portefølje, anbefaler vi, at du med jævne mellemrum gennemgår dine investeringer med en rådgiver i dit pengeinstitut, så fordelingen af investeringerne bringes tilbage til udgangspunktet, hvis eksempelvis kursudsving har ændret balancen i porteføljen. På den måde sikrer du, at din portefølje fortsat er afstemt i forhold til din risikoprofil.

Vi har desuden en række afdelinger, som netop investerer efter Asset Allocation-strategien - Securus, Balance og Procedo. I disse afdelinger har vi sat byggeklodserne sammen, så man med en enkelt afdeling får spredt sin investering på op mod 1.000 forskellige værdipapirer, der er strategisk sammensat. Afdelingerne adskiller sig fra hinanden i størrelsen på de overordnede andele af aktier og obligationer. Jo større andelen af aktier er, desto bedre mulighed er der for et højere afkast til en tilsvarende højere risiko. Sparinvest tilbyder således Asset Allocation-tilgangen, uanset om du ønsker at investere med lav, middel eller høj risiko.

Hold fast i strategien

Dokumenterede undersøgelser har vist, at mere end 91 % af udsvingene i en porteføljes afkast kan forklares ud fra den overordnede sammensætning af porteføljen – altså strategien. Det betyder eksempelvis mere hvor store andelene er af aktier og obligationer og hvilke brancher og lande, man investerer i og ikke så meget, om det er de helt rigtige individuelle aktier eller obligationer, man har valgt.

Når først man har valgt en strategi, handler det om at holde fast i den, uanset om kurserne går op eller ned og altid sørge for, at porteføljen er i balance. Det betyder, at man ind imellem må tage gevinsten hjem i de markeder, som er steget i værdi, mens man øger investeringerne i de markeder, som er faldet. På den måde forbliver fordelingen i porteføljen stabil.

I modsætning til hvad mange tror, har taktisk markedstiming og personlige forvent-ninger derimod ikke meget at sige, når investeringsresultatet gøres op på lang sigt.

Hvad forklarer udvinget i afkast?

Figuren viser, at det ikke betyder helt så meget, om du får valgt de helt rigtige enkelte aktier - blot du har fordelt dine investeringer rigtigt og valgt de rigtige investeringsområder.

Fordele ved forening

At investere gennem en investeringsforening er et alternativ til selv at investere direkte i aktier og obligationer. Det giver en række fordele:

 • Risikospredning
  - fordi du har mulighed for at sprede selv en mindre investering på forskellige værdipapirer
 • Hurtigt overblik over investeringerne
  - fordi du let kan følge dine investeringer i avisernes kurslister og her på hjemmesiden
 • Enkelt at investere i både danske og udenlandske værdipapirer
  - fordi du kan investere i forskellige afdelinger
 • Professionel overvågning af dine investeringer
  - fordi der er porteføljeforvaltere, der konstant overvåger afdelingerne
 • Underlagt kontrol
  - en investeringsforening er underlagt offentlig kontrol af Finanstilsynet. Foreningen må eksempelvis ikke spekulere for medlemmernes midler, ligesom foreningen ikke må optage lån
 • Lavere handelsomkostninger
  - fordi flere investorer sammen giver stordriftsfordele, som man ellers kun opnår ved investering af betydelige formue