Sparinvest siger farvel til 483 olie, - gas- og kulselskaber

Sparinvest er klar med en ny politik for fossile brændsler, der blandt andet inkluderer en opdatering af den eksisterende investeringspolitik. Det betyder, at Sparinvest frasælger 60 olie-, gas- og kulselskaber, der bidrager til produktion af fossile brændsler. Vi ekskluderer samtidig 483 selskaber fra vores investeringsunivers. Det sker, fordi Sparinvest har forpligtet sig til at følge Parisaftalen og nå målsætningen om, at investeringerne skal være klimaneutrale i 2050.

Sparinvest skærper nu kursen over for selskaber, der er involveret i undersøgelse, indvinding eller produktion af fossile brændsler.

Vi er på vej mod en fremtid, hvor energi hovedsageligt kommer fra sol, vind eller andre grønne kilder. Verden vil bevæge sig væk fra fossile brændsler. Vi har i Sparinvest et ansvar for at skubbe på den bevægelse og samtidig beskytte vores kunders investeringer mod de forandringer, bevægelsen vil bringe med sig. Derfor skærper vi som investor nu kursen over for selskaber, der er involveret i produktion af fossile brændsler,” siger Søren Larsen, chef for bæredygtige investeringer i Sparinvest.

Sidste år satte Sparinvest en række ambitiøse klimamål, hvor vi forpligter os til, at udledningen fra Sparinvests investeringer skal følge Parisaftalen og nå nul senest i 2050. Den nye politik for fossile brændsler er et naturligt led i de ambitioner.

 

60 selskaber frasælges

Som investor har Sparinvest i flere år – sammen med en lang række andre investorer – arbejdet for, at olie-, gas- og kulselskaberne i Sparinvests portefølje har bevæget sig i en bæredygtig retning. På den baggrund har vi tidligere frasolgt selskaber med væsentlig omsætningseksponering mod kul, ukonventionel olie og gas (tjæresand, m.v.) samt arktiske boringer. Nu kan vi med ny data også identificere selskaber, der i strid med Det Internationale Energiargenturs (IEA) 2050-scenarie udvider og udvikler nye olie- og gasfelter. De nye data viser desværre, at stort set alle energiselskaber er involveret i den type projekter.

Hvordan vi konkret arbejder med bæredygtighed for vores investeringskunder, kan man læse mere om i Sparinvests politik for bæredygtige investeringer her.

Sparinvest har forpligtet sig til, at selskabets investeringer skal være klimaneutrale i 2050. Derfor har vi med udgangspunkt i IEA’s anbefalinger valgt at frasælge 60 selskaber fra Sparinvests investeringsprodukter og herudover ekskludere 483 olie- og gasselskaber fra vores investeringsunivers. Det har vi gjort på baggrund af data og selskabernes handlinger eller mangel på samme. Vi vurderer, at disse selskaber har en væsentligt forøget risiko for at have investeret i mange såkaldte ’strandede aktiver’, som vil tabe deres værdi pga. ændringer i det politiske miljø og forbrugsmønstre.

 

Farvel til 483 selskaber

Størstedelen af selskaberne har det til fælles, at de i de seneste år har brugt mere end 5% af deres kapitalomkostninger på at udvikle nye olie- og gasfelter, hvilket er i strid med IEA’s scenarie for at efterleve Parisaftalens målsætninger. Dog undtages 14 selskaber i sektoren fra eksklusion, fortæller Søren Larsen, chef for bæredygtige investeringer i Sparinvest.

Tilbage har vi nu 14 selskaber, som ikke er, hvor de skal være, men hvor vi vurderer, at der fortsat er mulighed for, at de vil omstille sig. Over for dem fortsætter vi det aktive ejerskab og sætter dem på en særlig observationsliste. Vi vil løbende forholde os til, om vi ser den rette fremdrift,” siger Søren Larsen.

Hermed tæller observationslisten 22 selskaber, da der også indgår otte energiselskaber, der producerer el fra kul.

Det vil naturligvis fortsat være muligt for kunder i Sparinvest at investere i energisektoren, som spiller en betydelig rolle i verdensøkonomien, men fremover altså i et reduceret antal selskaber.

Sparinvest tilbyder fortsat en række bæredygtige svanemærkede fonde, hvis kunderne ønsker, at deres investeringer skal være helt fri for fossile brændsler.

Denne udelukkelse af dele af investeringsuniverset vil reducere de risici, som klimatransitionen medfører. Den vil dog også betyde, at afkastet kan adskille sig fra det generelle markedsafkast i positiv eller negativ retning, hvis priserne på energi oplever udsving.

Ud af de 483 selskaber, der ekskluderes, indgår kun 60 selskaber i vores investeringsprodukter. De balancerede produkter er kun i begrænset omfang berørt af eksklusionerne, mens den største påvirkning angår vores indeksprodukter og High Yield Virksomhedsobligationer. Vores svanemærkede produkter er ikke berørt, da de allerede udelukker fossile brændstoffer.

Det Internationale Energiagenturs (IEA) konklusioner sætter rammen for arbejdet

I 2021 udkom IEA med en bredt anerkendt rapport, der udstikker en retning for omstillingen af den globale energisektor til vedvarende energi.

IEA slår fast, at fossile brændsler er en nødvendig del af den globale energiproduktion i mange år endnu, men at der ikke er behov for at etablere nye kulminer eller olie- og gasfelter nogen steder i verden.

Tværtimod er der brug for massive investeringer i udvinding af vedvarende energi. Det er de konklusioner, Sparinvests politik for fossile brændsler læner sig op ad.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 3 min

40 år med global aktiehandel i Danmark – og Sparinvest var med fra begyndelsen

I år er det 40 år siden, at danske investorer fik mulighed for at investere i udenlandske aktier. Hvad fik det af betydning? Hvilke aktier gav de største afkast i 1984? Og hvordan handlede man egentlig aktier før internettet? Sparinvest skruer for en stund tiden tilbage til 1984.
Aktuelt | 1 min

Sparinvest vinder europæisk hovedpris ved Lipper Fund Awards

Sparinvest hædres igen i år internationalt med tildelingen af to Lipper Fund Awards, hvoraf den ene er en hovedpris. Priserne er en anerkendelse af Sparinvests evne til at skabe langsigtede og risikojusterede afkast de seneste tre år i forhold til konkurrenter.
Aktuelt | 5 min

Hvad er fordelene ved en investeringsforening?

Over 800.000 danskere investerer i dag via en investeringsforening, og måske overvejer du også denne mulighed? Her får du Investeringsspecialist Mette Harbo Bossows forklaring på fordelene ved at lade en investeringsforening hjælpe med dine investeringer.