Udsigt til fald i indtjeningen for amerikanske selskaber

Regnskabssæsonen for første kvartal i USA er netop skudt i gang, og der er udsigt til fald i indtjeningen for selskaberne i S&P 500-indekset.

Efter en periode med bankuro og fortsat høj inflation står regnskabssæsonen i USA nu for døren. Og der er en udbredt forventning om, at indtjeningen blandt de største amerikanske selskaber i S&P 500-indekset vil falde med ca. 7%, som dermed vil være den svageste indtjeningsvækst, siden Covid-19 ramte i 2020.

Ifølge senioranalytiker Frederik Romedahl er svagheden bredt funderet, og man forventer, at 7 ud af 11 sektorer vil vise fald i indtjeningen over det seneste år. Særligt energisektoren forventes at trække indtjeningsvæksten ned.

“Energisektoren har det seneste år leveret ekstraordinær stor medvind til indtjeningsvæksten i S&P 500. Nu betyder højere sammenligningstal i 2022 en væsentligt lavere vækst. Det trækker i sig selv godt 3 procentpoint ud af den samlede indtjening i S&P 500-indekset,” siger senioranalytiker Frederik Romedahl.

Væksten i indtjeninger i energisektoren forventes at falde fra 55% til blot 7%. Der er dog stadig tale om positiv vækst, hvilket også forventes at gælde for cyklisk forbrug og industrisektoren.

“Genåbningseffekterne efter Covid-19 betyder fortsat stærkere vækst i Cyklisk Forbrug gennem rejser, hotelophold og oplevelser. Derudover oplever amerikanerne lige nu bedre realindkomster efter en periode med høj inflation. Det hjælper de forbrugerrettede erhverv. For industrisektoren er det forbedrede profitmarginer, der giver medvind,” siger Frederik Romedahl.

Økonomisk opbremsning i den kommende periode

Med et forventet fald i indtjeningen på omkring 7% for første kvartal, er forventningen, at bunden er nået. Herefter forventes en indtjeningsvækst på knap minus 6% i andet kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. For tredje og fjerde kvartal er forventningen en positiv vækst på henholdsvis 1,5% og 9,6%.

Frederik Romedahl vurderer, at konsensusskønnet for første kvartal i år overordnet set virker rimeligt. Til gengæld peger egne prognoser på økonomisk opbremsning over de kommende kvartaler.

“Det giver en betydelig risiko for, at indtjeningen vil ramme bunden senere, end konsensus lige nu indregner,” siger han.

Finanssektoren i fokus

Finansregnskaberne løber normalt med opmærksomheden i første fase af regnskabssæsonen. Og denne gang vil der ifølge Frederik Romedahl være en del fokus på især krakket i SVB (Silicon Valley Bank).

“SVB-krakket har skabt bekymring om soliditeten blandt særligt de mindre amerikanske banker. Derfor vil der blive fokuseret en del på bankernes problemer med indskudsflugt, stigende finansieringsomkostninger og kurstab på obligationer,” siger han.

Bekymringen for de større S&P 500-bankers vedkommende er mere begrænset, idet myndighederne i marts garanterede alle indskud i SVB.

Der er dog ikke udstedt nogen garantier for, at alle banker kan forvente samme støtte. Denne usikkerhed resulterede i et flow af indskud fra mindre til større banker i marts, men ifølge Federal Reserve (Fed) er det nu stoppet.

“Det stop er sammenfaldende med den ro, der synes at have indfundet sig over de seneste uger. Der vil dog fortsat være stor fokus på, i hvor høj grad banksystemet stadig er påvirket af uroen,” siger Frederik Romedahl.

Han vurderer, at der igen tegner sig en solid resultatudvikling for den amerikanske finanssektor. Det skyldes blandt andet, at udlånsrenterne er steget, men at behovet for at hæve indlånsrenterne tilsvarende har været mere begrænset.

De store banker lagde vanen tro for i regnskabssæsonen, hvor giganterne JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo præsenterede regnskaber, der alle overgik forventningerne.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 4 min

Sådan mindsker du skatten ved aktiesalg

Tænk, hvis du i 2003 havde købt aktier for 20.000 kr. i Novo Nordisk, så ville de i dag være vokset til hele 1.607.000 kr. Men inden du evt. realiserer gevinsten, skal du tænke på skatten ved aktiesalg. For det er ikke uden betydning for, hvor meget du i sidste ende får ud i hånden.
Aktuelt | 2 min

Sparinvest siger farvel til 483 olie, - gas- og kulselskaber

Sparinvest er klar med en ny politik for fossile brændsler, der blandt andet inkluderer en opdatering af den eksisterende investeringspolitik. Det betyder, at Sparinvest frasælger 60 olie-, gas- og kulselskaber, der bidrager til produktion af fossile brændsler. Vi ekskluderer samtidig 483 selskaber fra vores investeringsunivers. Det sker, fordi Sparinvest har forpligtet sig til at følge Parisaftalen og nå målsætningen om, at investeringerne skal være klimaneutrale i 2050.
Aktuelt | 5 min

Så dyrt er det at gå tidligere på pension

Drømmer du om at trække dig fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen? Så er du ikke alene. Men hvad kræver det at gøre drømmen til virkelighed?