*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Aktuelt | 4 Min

Udsigt til fald i indtjeningen for amerikanske selskaber

Regnskabssæsonen for første kvartal i USA er netop skudt i gang, og der er udsigt til fald i indtjeningen for selskaberne i S&P 500-indekset.

Nykredit
Regnskabssæson USA 1. kvartal 203

Efter en periode med bankuro og fortsat høj inflation står regnskabssæsonen i USA nu for døren. Og der er en udbredt forventning om, at indtjeningen blandt de største amerikanske selskaber i S&P 500-indekset vil falde med ca. 7%, som dermed vil være den svageste indtjeningsvækst, siden Covid-19 ramte i 2020.

Ifølge senioranalytiker Frederik Romedahl er svagheden bredt funderet, og man forventer, at 7 ud af 11 sektorer vil vise fald i indtjeningen over det seneste år. Særligt energisektoren forventes at trække indtjeningsvæksten ned.

“Energisektoren har det seneste år leveret ekstraordinær stor medvind til indtjeningsvæksten i S&P 500. Nu betyder højere sammenligningstal i 2022 en væsentligt lavere vækst. Det trækker i sig selv godt 3 procentpoint ud af den samlede indtjening i S&P 500-indekset,” siger senioranalytiker Frederik Romedahl.

Væksten i indtjeninger i energisektoren forventes at falde fra 55% til blot 7%. Der er dog stadig tale om positiv vækst, hvilket også forventes at gælde for cyklisk forbrug og industrisektoren.

“Genåbningseffekterne efter Covid-19 betyder fortsat stærkere vækst i Cyklisk Forbrug gennem rejser, hotelophold og oplevelser. Derudover oplever amerikanerne lige nu bedre realindkomster efter en periode med høj inflation. Det hjælper de forbrugerrettede erhverv. For industrisektoren er det forbedrede profitmarginer, der giver medvind,” siger Frederik Romedahl.

Økonomisk opbremsning i den kommende periode

Med et forventet fald i indtjeningen på omkring 7% for første kvartal, er forventningen, at bunden er nået. Herefter forventes en indtjeningsvækst på knap minus 6% i andet kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. For tredje og fjerde kvartal er forventningen en positiv vækst på henholdsvis 1,5% og 9,6%.

Frederik Romedahl vurderer, at konsensusskønnet for første kvartal i år overordnet set virker rimeligt. Til gengæld peger egne prognoser på økonomisk opbremsning over de kommende kvartaler.

“Det giver en betydelig risiko for, at indtjeningen vil ramme bunden senere, end konsensus lige nu indregner,” siger han.

Finanssektoren i fokus

Finansregnskaberne løber normalt med opmærksomheden i første fase af regnskabssæsonen. Og denne gang vil der ifølge Frederik Romedahl være en del fokus på især krakket i SVB (Silicon Valley Bank).

“SVB-krakket har skabt bekymring om soliditeten blandt særligt de mindre amerikanske banker. Derfor vil der blive fokuseret en del på bankernes problemer med indskudsflugt, stigende finansieringsomkostninger og kurstab på obligationer,” siger han.

Bekymringen for de større S&P 500-bankers vedkommende er mere begrænset, idet myndighederne i marts garanterede alle indskud i SVB.

Der er dog ikke udstedt nogen garantier for, at alle banker kan forvente samme støtte. Denne usikkerhed resulterede i et flow af indskud fra mindre til større banker i marts, men ifølge Federal Reserve (Fed) er det nu stoppet.

“Det stop er sammenfaldende med den ro, der synes at have indfundet sig over de seneste uger. Der vil dog fortsat være stor fokus på, i hvor høj grad banksystemet stadig er påvirket af uroen,” siger Frederik Romedahl.

Han vurderer, at der igen tegner sig en solid resultatudvikling for den amerikanske finanssektor. Det skyldes blandt andet, at udlånsrenterne er steget, men at behovet for at hæve indlånsrenterne tilsvarende har været mere begrænset.

De store banker lagde vanen tro for i regnskabssæsonen, hvor giganterne JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo præsenterede regnskaber, der alle overgik forventningerne.

Relaterede Artikler

Artikel Aktuelt
12. juni, 2024

Hvad er forskellen på Sparindex’ fem indeksfonde med globale aktier?

Hvis du leder efter en indeksfond, der investerer i globale aktier, men er usikker på, hvilken Sparindex-fond der passer bedst til dig, så læs videre her.
Artikel Aktuelt
25. april, 2024

Sparindex-fonde skifter navn og strategi, tre nye Sparindex-fonde lanceres

Sparindex-fondene Nye Obligationsmarkeder (udbyttebetalende), Nye Obligationsmarkeder Akk. (akkumulerende) og Nye Obligationsmarkeder Akk. – KL W skifter navn og skal fremadrettet udelukkende investere i et bredt udsnit af statsobligationer fra udviklingslande i lokal valuta, hvorfor fondene samtidig skifter strategi og benchmark. Fondene vil fremover hedde INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta, INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A og INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL W. De tre fonde forbliver i Værdipapirfonden Sparindex.
Artikel Aktuelt
20. marts, 2024

40 år med global aktiehandel i Danmark – og Sparinvest var med fra begyndelsen

I år er det 40 år siden, at danske investorer fik mulighed for at investere i udenlandske aktier. Hvad fik det af betydning? Hvilke aktier gav de største afkast i 1984? Og hvordan handlede man egentlig aktier før internettet? Sparinvest skruer for en stund tiden tilbage til 1984.