Sådan kommer du i gang med at investere bæredygtigt

Bæredygtighed er noget, alle taler om – også på de finansielle markeder, og det indtager en stadig større rolle. Chef for bæredygtige investeringer, Søren Larsen, vil her fortælle om, hvordan du kan investere mere bæredygtigt, og hvilke forhold du skal være opmærksom på.

Et højaktuelt tema som bæredygtighed har for alvor fået stor indflydelse på husholdningen, naturen og erhvervslivet. I 2022 var sommeren rekordvarm i Europa, og på det seneste COP27-møde blev der truffet beslutning om at oprette en fond, der skal kompensere for klimaændringer i de fattigste lande som følge af den globale opvarmning.

”Vi står i en situation, hvor det er tydeligt for alle, at grøn omstilling er bydende nødvendig, og det kræver handling hos både privatpersoner og virksomheder. Og som investor har man mulighed for at være med i denne bevægelse ved at investere bæredygtigt,” siger Søren Larsen, chef for bæredygtige investeringer i Sparinvest.

Ofte når man taler om bæredygtighed, bliver betegnelsen ESG benyttet, som dækker over bæredygtighed i forhold til:

• Miljø (Environment)
• Sociale forhold (Social)
• Ledelse (Governance)

For tiden sker der et skred i sociale forhold i eksempelvis lande som Iran og Kina, hvor store dele af befolkningerne modsætter sig den undertrykkelse, som deres sociale rettigheder bliver udsat for.

Søren Larsen fortsætter: ”Det er interessant som en større politisk udvikling, men også set i lyset af markederne. Både i forhold til forbrugerne, men også virksomhederne på disse markeder. De politiske risici står tydeligere nu, end de har gjort i mange år. Og her skal virksomhederne forholde sig til det bæredygtige, for det gør forbrugerne og investorerne."

Et godt eksempel på det er vores salg af de sidste positioner i russiske selskaber, da Rusland angreb Ukraine i februar.

”Det er et godt eksempel på, hvordan principielle spørgsmål om, hvad vi ønsker at være involveret i, spiller ind”, forklarer Søren Larsen. Samtidig er det klogt i forhold til at beskytte værdien af investeringen.

På tilsvarende vis er der meget fokus på ledelse i virksomhederne, hvor der mange steder bliver arbejdet på at sikre større diversitet i bestyrelsen og i resten af virksomheden.

Bæredygtige pejlemærker

Hvis du som privatperson ønsker at investere bæredygtigt, er der flere måder at gøre det på. Du kan fx placere pengene i svanemærkede investeringsfonde. Sådanne fonde er underlagt en række krav om, at investeringerne fx skal ske i selskaber, der er analyseret for deres bæredygtighed. Og samtidig sætter svanemærkningen krav til, at man ikke må investere i bestemte brancher – eksempelvis mht. fossile brændstoffer.

Svanemærkede fonde hos Sparinvest

• Bæredygtige Aktier Akk. KL A
• Bæredygtige Value Aktier KL A
• INDEX Bæredygtige Europa KL
• INDEX Bæredygtige Global KL
• INDEX Bæredygtige USA KL

En anden mulighed er at investere i fonde, som lever op til EU’s artikel 9 om bæredygtig investering. Det er en fælles europæisk standard for bæredygtighed, som skal sikre, at en fond har klare, bæredygtige mål med sine investeringer.

”Disse mærkninger er din garanti for, at der bliver stillet klare krav til typen af investeringer, der kan foretages. Det er også en god idé at kigge den enkelte fonds prospekt igennem for relevant information. Her vil man også kunne se, hvordan fonden investerer, om den har minimumsniveauer for bæredygtighed, og om den følger Artikel 9,” forklarer Søren Larsen.

Artikel 9-fonde hos Sparinvest

• Bæredygtige Aktier KL A
• INDEX Bæredygtige Europa KL
• INDEX Bæredygtige Global KL
• INDEX Bæredygtige USA KL
• INDEX Bæredygtige Japan KL

Der er også den mulighed at investere direkte i selskaber, der gør en indsats for at blive mere bæredygtige. Her skal du dog se dig godt for, hvis du vil være sikker på, at den enkelte virksomhed er bæredygtig.

”Ved enkeltaktier kan man gå bæredygtigheden efter i sømmene ved at læse i det enkelte selskabs årsrapport og orientere sig om, hvordan de arbejder med bæredygtighed, og hvilken effekt deres indsats har. Her kan det også give mening at kigge på, hvordan det givne selskab lever op til FN’s verdensmål i form af CO2-udledning og virksomhedens brug af ressourcer,” siger Søren Larsen. Som noget nyt skal virksomheder oplyse, om de bidrager til EU’s bæredygtighedsmål. Det gør nogle allerede.

Husk de langsigtede investeringsbriller

Uanset, hvordan du griber tingene an, er det vigtig at se det som en udvikling, der på længere sigt kan give et afkast. På samme måde som den grønne omstilling også er en bevægelse, der er år undervejs.

”Det står tydeligere end nogensinde før, at vores verden ikke er bæredygtig, men der er mere end nogensinde før brug for en bæredygtig udvikling. Det kræver handling, og det ser vi heldigvis meget af i øjeblikket. Man skal også være opmærksom på, hvordan omstillingen kommer til at påvirke bundlinjen på dine investeringer.”

Det kommer også til at gælde dem, der ikke har grønne aktiviteter. For eksempel kommer bil- og energiproducenter under pres, hvis ikke de følger med i den grønne omstilling ved at producere elbiler og bæredygtig energi.

I Sparinvest prioriteres bæredygtige investeringer særligt højt i vores aktivt forvaltede fonde. Det sker bl.a. via grundige analyser af mulige investeringer, inden de foretages. Samtidig udøver vi aktivt ejerskab af aktier, da det er en mulighed for at presse på for en mere bæredygtig udvikling, og der sker en løbende evaluering af de selskaber.

Sparinvest inddrager på forskellig vis bæredygtighedsbetragtninger i de enkelte fonde, og overordnet set er Sparinvest af den overbevisning, at bæredygtighed og afkast går hånd i hånd.

”Du bør bruge tid sammen med din rådgiver for at finde den løsning, der passer dig, for måden at håndtere bæredygtighedsrisici på kan have en betydning for din bundlinje,” slutter Søren Larsen.

 

Dette indhold er alene udarbejdet til information og inspiration og skal derfor ikke betragtes som en konkret anbefaling om investering. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab.
Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 2 min

Bankkollaps i USA: Banksystemet under pres, men ikke truet

Silicon Valley Bank blev fredag den 10. marts overtaget af de amerikanske tilsynsmyndigheder, efter at banken over få dage var blevet sendt helt i knæ. Det gav fald i både amerikanske og europæiske bankaktier. Chefstrateg Frederik Engholm forklarer situationen, og hvad det betyder for vores forventninger.
Aktuelt | 2 min

Hvordan er det med skatten på blandede fonde?

Når du investerer i blandede fonde, dvs. fonde, der både investerer i aktier og obligationer, er der nogle skatteregler, du skal være opmærksom på.
Aktuelt | 2 min

Sparindex-fond kåret af Morningstar Fund Award 2023 igen

Den bæredygtige fond, Sparindex DJSI World, står igen øverst på sejrsskamlen, når Morningstar uddeler Morningstar Fund Award 2023. Morningstar udnævner hvert år de bedste fonde i Danmark inden for en række kategorier, de vurderer er særligt interessante for danske investorer. Sparindex DJSI World-fonden vinder prisen i kategorien Bedste Globale Aktiefond.