Tine Roed

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Sparinvest

Baggrund

Tine Roed er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet. Hun indledte sin karriere i Finanstilsynet efterfulgt af en årrække som kontorchef i Finansrådet. I perioden 2007-2019 var Tine Roed medlem af direktionen i Danske Industri med ansvar for alle branchefællesskaber samt DI’s politiske interessevaretagelse, herunder regulering og lovgivning. Samtidig sad Tine Roed i Konkurrencerådet, Erhvervsfondsudvalget, Fondsrådet, Det Finansielle Virksomhedsråd samt Skatterådet.

Tine Roed har primære kompetencer inden for regulering af virksomheder herunder finansielle virksomheder samt indsigt i politiske og økonomiske forhold.

Tine Roed har gennem mange år oparbejdet kompetencer inden for investering og har endvidere kompetencer og erfaring indenfor strategisk ledelse og kommunikation.

Har investeret i Investeringsforeningen Sparinvest: Ja

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen for:

 • Investeringsforeningen Multi Manager Invest
 • Kapitalforeningen Nykredit Alpha
 • Nykredit Alternatives Core AIF-SIKAV

Medlem af for bestyrelsen for:

 • Investeringsforeningen Investin
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
 • Investeringsforeningen Sparinvest
 • Kapitalforeningen Investin
 • Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
 • Kapitalforeningen Nykredit Private Banking Elite
 • NKB Infrastructure II Komplementar ApS
 • NKB Infrastructure Komplementar ApS
 • NKB Invest II Komplementar ApS
 • NKB Private Equity VI A/S
 • NKB V DK Komplementar ApS
 • Nykredit Alpha SICAV-RAIF
 • Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
 • William Demant Fonden
 • William Demant Invest

Retsmedlem:

 • Landsskatteretten, Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten