Kim Duus

Formand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Sparinvest

Kim Duus

Baggrund

Kim Duus er uddannet cand. polit. og har 35 års erfaring fra finanssektoren. Kim Duus startede som analytiker i børs­mæglerbranchen, blev i 1990 direktør for Alfred Berg Bank, i 1997 direktør i Nykredit Bank A/S og var perioden 2009 til 2019 medlem af koncerndirektionen i Nykredit.

Kim Duus har desuden været bestyrelsesmedlem i Nykredit Bank A/S, Totalkredit A/S, Nykredit Forsikring A/S og bestyrelsesformand i Nykredit Portefølje Administration A/S samt medlem af Finans Danmarks bestyrelse og formand for Den Danske Børsmæglerforening.

Kim Duus har særlig viden om finansiel virksomhed, finansiel regulering, kapitalmarkedsforhold, kapital­for­valtning, investeringsforeningsdrift og -administration, risikostyring samt strategisk ledelse og bestyrelses­arbejde i finansielle virksomheder.

Ledelseshverv

Formand for bestyrelsen for:

  • Investeringsforeningen Sparinvest
  • Vestjysk Bank A/S

Næstformand for bestyrelsen for:

  • PFA

Medlem af bestyrelsen for:

  • Investeringsforeningen Sparinvest