Jesper Lau Hansen

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Sparinvest

Baggrund

Jesper Lau Hansen er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet i 1989. Han arbejdede derefter i en årrække som advokat, og blev advokat med møderet for landsret i 1992. Han vendte tilbage til Københavns Universitet i 1995 og blev doktor juris på en afhandling om børsret i 2001. Han har siden 2003 været professor i kapitalmarkedsret og siden 2012 også i selskabsret. Han har en Master of Laws (LL.M.) fra Cambridge University fra 1993. Han har deltaget i en række udvalg om dansk ret og EU-ret, bl.a. om SIFI og om insiderhandel, og han var med til at skrive selskabsloven af 2009. Han har været medlem og siden formand for Securities and Markets Stakeholder Group tilknyttet den europæiske børsmyndighed ESMA i perioden 2011-2016. Han har siden 2010 indgået i diverse ekspertgrupper nedsat af Europa Kommissionen om EU-selskabsret. Han har udgivet bøger og artikler om kapitalmarkedsret og selskabsret på danske forlag og internationalt. Han underviser og vejleder jurastuderende på universitetet i disse fag, og han var med til at oprette og undervise i den finansielle grunduddannelse udbudt af CBS Executive, der retter sig mod bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor. På universitetet har han haft forskellige tillidshverv, bl.a. institutleder, formand for rektors valgstatutudvalg, og medlem af bedømmelseskomitéen for Princess Mary’s Scholarship.

Jesper Lau Hansen har i en årrække haft flere ledelseshverv i danske UCITS og AIF inden for Nykredit Gruppen, hvor han gør brug af sine kompetencer inden for finansret, selskabsret og bestyrelsesforhold.