Så dyrt er det at gå tidligere på pension

Drømmer du om at trække dig fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen? Så er du ikke alene. Men hvad kræver det at gøre drømmen til virkelighed?

Pensionsalderen vil fremadrettet stige. Er du fx 50 år i dag, skal du forvente, at du kan gå på pension, når du bliver 70, mens du som 40-årig først vil kunne trække dig fra arbejdsmarkedet som 72,5-årig. Den stigende pensionsalder får flere og flere til at drømme om en tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det kræver dog ifølge formueekspert Jeanette Kølbek en stor økonomisk indsats at gøre drømmen til virkelighed.

”Det er ikke billigt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og særligt ikke, hvis du trækker dig før folkepensionsalderen. Det kræver en stor formue at kunne give sig selv løn i de år, hvor du ikke er berettiget til at få folkepension. Jo tidligere du trækker stikket fra arbejdsmarkedet, jo færre år har du til at spare op til pensionen. Samtidig forlænger du pensionstilværelsen, hvor formuen skal bruges,” siger Jeanette Kølbek.

En dyr drøm at gå tidligere på pension

Det er gratis at drømme, men ønsker du at gøre drømmen om tidlig pension til virkelighed før folkepensionsalderen, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at det kræver en stor opsparing.

I analysen bliver der taget udgangspunkt i, at du skal kunne opretholde 80% af din slutløn, fra du trækker stikket fra arbejdsmarkedet til den statistisk forventede restlevetid. Hvis du har en årlig lønindkomst før skat på 450.000 kr., så har du behov for en pensionsformue på 4,5 mio. kr., en friværdi på 852.000 kr. og en finansiel formue på 3,3 mio. kr., for at du kan lade dig pensionere som 60-årig. Det er naturligvis et tænkt eksempel, og behovet for opsparing vil variere fra person til person, alt efter ens individuelle økonomiske behov. Sammensætningen af formuen kan også se forskellig ud, afhængig af om du fx bor til leje, har egen virksomhed eller noget helt tredje.

”Vil man realisere drømmen om at gå tidlig på pension, er det altafgørende, at man har sparet op i forskellige kasser, så du både har en pensionsopsparing, friværdi i egen bolig, der kan belånes og finansiel formue, som bl.a. omfatter bankindeståender og værdipapirer. Der er nemlig forskel på, hvornår man kan få udbetalt pensionsopsparingen, og derfor er behovet for friværdi og finansiel formue særlig stor, jo længere tid der er til folkepensionsalderen,” siger Jeanette Kølbek.

Hvis du planlægger at gå tidligere på pension, skal du være opmærksom på, at de fleste pensionsopsparinger først kan udbetales fem eller tre år før folkepensionsalderen, og at du derfor vil have behov for en fri opsparing, som ikke er bundet. På www.pensionsinfo.dk kan du finde dine vilkår for udbetaling.

”At få råd til at trække stikket, når du selv har lyst, kræver altså, at du planlægger det i god tid, så der er tid og mulighed for at spare mange penge op,” siger Jeanette Kølbek.

 

imagengkbj.png

Vær opmærksom på, at pensionsopsparingen er ikke-beskattede midler, at friværdien er bruttoficeret, og det ikke er muligt at låne mere end 60% af ejendomsværdien umiddelbart før folkepensionsalderen. Den finansielle formue er ikke bruttoficeret, da det er usikkert, hvor stor en del af denne formue, der består af urealiseret afkast på aktier, der først beskattes, når afkastet realiseres ved salg.

 

De færreste gør alvor af tidligere pension

Danskerne er gode til at spare op, alligevel var der kun 8.000 personer i 2021, som valgte at forlade arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen. Det kan formentlig skyldes, at mange ikke har sparet nok op til, at det reelt er økonomisk muligt.

”Det kræver altså en stor opsparing at trække sig fra arbejdsmarkedet før tid, og man skal derfor tænke sig rigtig godt om, inden man træffer beslutningen. Man skal erkende, hvor meget det kræver af fravalg, ligesom man også skal gøre sig det klart, at man jo trods en ihærdig indsats for at spare op næppe vil kunne opretholde den levestandard, man er vant til. Så man skal gøre op med sig selv, om det er det værd,” siger Jeanette Kølbek.

Et arbejdsmarked i forandring

Med en stadigt stigende pensionsalder kan unge mennesker i dag se frem til rigtig mange år på arbejdsmarkedet, og uanset om man drømmer om at kunne trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet eller ej, vil det være klogt at spare op ved siden af pensionen.

”Pensionsalderen stiger og arbejdsmarkedet er i en rivende udvikling, så det er en rigtig god idé at tænke langsigtet og spare op til, at man i fremtiden fx kan få brug for at gå på orlov eller for at trække sig fra arbejdsmarkedet i en periode for at omskole sig. Jo tidligere man kommer i gang med at spare op jo bedre – men det er aldrig for sent,” slutter Jeanette Kølbek.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 4 min

Tid til at investere, afvikle gæld eller lade pengene trække renter?

Renteniveauet er højere, end det har været i mange år. Derfor kan det være relevant at overveje, om du skal prioritere at nedbringe din gæld, og dermed spare låneudgifter, eller om du skal gøre noget andet med din opsparing. Formueekspert Jeanette Kølbek giver her gode råd til, hvordan du lige nu bedst placerer din opsparing.
Aktuelt | 4 min

Se hvor hurtigt du kan spare op til din første million

Hvis du fx sparer 2.500 kr. op hver måned, hvor lang tid går der mon så, før du har den første million? Få svaret her af formueekspert Jeanette Kølbæk.
Aktuelt | 4 min

Sådan mindsker du skatten ved aktiesalg

Tænk, hvis du i 2003 havde købt aktier for 20.000 kr. i Novo Nordisk, så ville de i dag være vokset til hele 1.607.000 kr. Men inden du evt. realiserer gevinsten, skal du tænke på skatten ved aktiesalg. For det er ikke uden betydning for, hvor meget du i sidste ende får ud i hånden.