Værd at vide om Aktiesparekontoen

Ca. 300.000 danskere har i skrivende stund en Aktiesparekonto, hvis indskudsloft i 2023 er på 106.600 kroner. Frem mod 2026 vil loftet dog stige i tre trin til 135.000 kr. Læs med her om, hvad der er værd at vide om Aktiesparekontoen.

Den populære Aktiesparekonto er en konto med et tilhørende depot, et såkaldt aktiesparedepot, som til sammen udgør et lukket kredsløb med en indskudsgrænse på 106.600 kr. (2023). Når der er en indskudsgrænse, så skyldes det, at Aktiesparekontoen er underlagt meget attraktive skatteregler, fortæller formueekspert Jeanette Kølbek:

”Beskatningen på Aktiesparekontoen er 17 pct., og det er lavere end den afkastbeskatning, man skal betale på et almindeligt aktiedepot. Her beskattes afkastet med 27 pct. af de første 58.900 kr., mens afkast herover beskattes med 42 pct. Med et årligt afkast på 5 pct. af 106.600 kr. vil det give et afkast på 5.330 kr. Investeres der via en Aktiesparekonto udløser det en skat på 17 pct. af 5.330 kr., svarende til at der skal betales 906 kr. i skat”, siger Jeanette Kølbek og fortsætter:

”Investeres der derimod via et almindelig aktiedepot, med en beskatning på 27 pct., vil det udløse en skat på 27 pct. af 5.330 kr., svarende til 1.439 kr. Og regner vi med en beskatning på 42 pct., udløser det en skat på 2.238 kr. Man sparer altså hhv. 533 kr. og 1.332 kr. alt afhængig af skatteforholdene – og det vigtigste er, at den lavere skat endda kommer uden forøget risiko”.

Kommer man til at sætte for meget ind på Aktiesparekontoen, skal man udbetale det overskydende beløb igen, så snart man opdager fejlen. Der pålægges en afgift på 3 pct. hvert år af det overskydende beløb, som automatisk beregnes og indbetales af banken eller handelsplatformen.

En anden fordel er, at Aktiesparekontoen er en minimal administrativ byrde for den enkelte investor. Al indberetning og afregning til Skattestyrelsen sker fra banken eller handelsplatformen, og Aktiesparekontoen er desuden ofte gratis at oprette.

Der betales handelskurtage, når man køber og sælger værdipapirer. Der kan i nogle tilfælde være depotomkostninger, hvis man opbevarer udenlandske aktier eller aktiebaserede investeringsfonde i depotet.

 

Ikke for alle

Man kan udelukkende investere i aktier eller aktiebaserede investeringsfonde, og man skal derfor være villig til at tage en vis risiko på sig, hvis man vælger at investere sine penge gennem en Aktiesparekonto, fortæller Jeanette Kølbek.

”Investering i aktier er mere risikofyldt end investering i obligationer, så man skal altså være villig til at tage en vis risiko på sig, hvis man vælger at investere via en Aktiesparekonto. Er man mindre risikovillig og ønsker mere stabilitet i form af overvægt af obligationer, så vil Aktiesparekontoen ikke være lige så relevant. Det vil altid være min anbefaling, at man går i dialog med sin rådgiver, så man i fællesskab kan finde den helt rigtige investeringsløsning, som passer til ens økonomi og livssituation”, siger Jeanette Kølbek.

 

Det kan du investere i via en Aktiesparekonto

Børsnoterede aktier

Børsnoterede investeringsfonde, der beskattes som aktieindkomst - også kaldet minimumsbeskattede investeringsinstitutter

ETF'er og andre aktiebaserede investeringsselskaber, som har registreret sig hos Skattestyrelsen på den såkaldte Positivliste. Den finder du her.

Beskattes efter lagerprincippet

Aktiesparekontoen følger det såkaldte lagerprincip, som indebærer, at afkastet beskattes årligt af både realiserede og urealiserede gevinster. Det vil sige, at man bliver beskattet af en eventuel gevinst, uanset om man har solgt aktierne eller ej. Skatten trækkes helt automatisk hvert år - det sker som udgangspunkt i januar måned.

Der er både fordele og ulemper ved, at Aktiesparekontoen er lagerbeskattet, siger Jeanette Kølbek:

”Ulempen ved lagerprincippet i forhold til realisationsprincippet er, at den løbende skattebetaling af både realiserede og urealiserede gevinster vil ’spise’ af det langsigtede afkast. Det skyldes, at man kan blive nødt til at sælge ud af sine investeringer for at inddække beskatningsbeløbet, og dermed har man en mindre investering. Men har man pengene, kan det derfor klart bedre betale sig at indbetale beskatningsbeløbet direkte på kontoen, og dermed undgå at sælge sine aktier. Beløbet er desuden undtaget for indskudsloftet. Til gengæld kan SKAT ’gemme’ et fald i værdien til et fremtidigt år, hvor man opnår gevinster på sine investeringer. Dermed modregnes tabet i fremtidige gevinster og reducerer beskatningen”, siger Jeanette Kølbek.

Man skal være opmærksom på, at et eventuelt tab ikke bliver gemt, hvis man vælger at lukke sin Aktiesparekonto for at åbne den et andet sted. Hvis man vil flytte sin Aktiesparekonto, skal man derfor huske at anmode pengeinstituttet om at overflytte den så tabet gemmes og de afledte skattefordele beholdes.

 

Indskudsloftet hæves

Indskudsloftet er i 2023 106.600 kroner. Loftet for indskud på Aktiesparekontoen vil stige i tre trin frem mod 2026, så det er 135.000 kr. i 2026. Det vil allerede fra 2024 og frem være muligt at sætte flere penge ind på Aktiesparekontoen. Det er endnu ikke fastlagt, hvilket beløb der kan indskydes fra 2024.

Udvikling i indskudsloftet:

udvikling-i-indskudsloft.png

Du har mulighed for at indskyde mere end beløbsgrænsen i to tilfælde:

  1. Du kan indbetale til betaling af afkastskatten
  2. Du kan fylde op til indskudsgrænsen i det nye år


Du kan indbetale til betaling af afkastskatten

Selvom indskudsloftet på aktiesparekontoen er nået, har du altid mulighed for at lave en indbetaling til dækning af skatten, som betales i januar måned. Indskuddet skal ske i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling.

Du kan fylde op til indskudsgrænsen i det nye år

Er kursværdien den 31. december mindre end indskudsgrænsen i det nye år, har du mulighed for at indskyde forskellen mellem den nye indskudsgrænse og kursværdien den 31. december.

indskudsgraense.png

Aktiesparekonto til unge under 18 år?

Aktiesparekontoen er også oplagt til børn og unge under 18 år. Men der findes andre investeringsformer, som giver mere gunstige skattemæssige vilkår, siger Jeanette Kølbek:

”Jeg anbefaler, at unge først og fremmest starter med at fylde op på deres eventuelle børneopsparing og herefter fokuserer på at udnytte personfradraget gennem fx kapitalindkomstbeskattede investeringer, som er enkelte obligationer, obligationsfonde samt de fleste akkumulerende aktiefonde. Først herefter anbefaler jeg, at børn og unge under 18 begynder at investere via Aktiesparekontoen”, vurderer Jeanette Kølbek.
Årsagen er, at de to investeringsmuligheder – børneopsparingen og kapitalindkomstbeskattede investeringer - reelt kan udløse en afkastskat på 0 pct.

 

Sparinvest Mix Aktier

Sparinvest tilbyder en lang række forskellige fonde, der kan anvendes på en Aktiesparekonto. Hvis man som investor leder efter en global aktiefond, der har en stor spredning på både regioner og sektorer, så kan Sparinvest Mix Aktier KL A være en god løsning.

Sparinvest Mix Aktier KL A investerer bredt i såvel udviklede som uudviklede markeder, det vil sige, at der investeres i både amerikanske, europæiske, japanske og Emerging Markets-aktier. Fonden er sammensat, således at den investerer i en række andre fonde, den såkaldte fond-of-fond-struktur. Fordelen ved denne tilgang er, at man opnår en stor spredning på forskellige aktietyper og faktorer.

Landefordeling

landefordeling-052023.png

Sektorfordeling

sektorfordeling-052023.png

Aktiemarkedet kan være uforudsigeligt, hvorfor ambitionen med Mix Aktier er at sammensætte en række forskellige fonde med forskellige strategier, der tilsammen sikrer en høj grad af robusthed. Den overordnede strategi bag Sparindex Mix Aktier er derfor at skabe en stil-neutral fond baseret på nøje udvalgte fonde, der klarer sig bedre end markedet. Ambitionen er, at fonden klarer sig bedre end markedet på sigt og ikke er afhængig af specifikke markedsforhold. En såkaldt all weather-fond. Den aktuelle sammensætning af fonde er præsenteret nedenfor, hvor det bl.a. fremgår, at det danske aktiemarked udgør 9 pct. af fonden.
sammensaetning-af-fonde_052023.png
Aktiestrategien blev lanceret i 2021 og er kommet godt fra start. Fonden er siden januar 2021 og til i maj 2023 steget 23,9%, mens Morningstarkategori-indekset er steget 11,9%. De seneste år har aktiemarkederne budt på såvel medgang som modgang. Alligevel har fonden klaret sig tilfredsstillende gennem begge perioder og levet op til ambitionen.
global-Large-Cap_blend-aktier_311220-080523.png

Kilde: Sparinvest.
Perioden 31/12-2020 til 8/5-2023

Morningstarkategori-indekset: Global Large-Cap Blend Aktier

 

Læs mere om Sparinvest Mix Aktier KL A her

Relaterede Artikler

Aktuelt | 4 min

Sådan mindsker du skatten ved aktiesalg

Tænk, hvis du i 2003 havde købt aktier for 20.000 kr. i Novo Nordisk, så ville de i dag være vokset til hele 1.607.000 kr. Men inden du evt. realiserer gevinsten, skal du tænke på skatten ved aktiesalg. For det er ikke uden betydning for, hvor meget du i sidste ende får ud i hånden.
Aktuelt | 2 min

Sparinvest siger farvel til 483 olie, - gas- og kulselskaber

Sparinvest er klar med en ny politik for fossile brændsler, der blandt andet inkluderer en opdatering af den eksisterende investeringspolitik. Det betyder, at Sparinvest frasælger 60 olie-, gas- og kulselskaber, der bidrager til produktion af fossile brændsler. Vi ekskluderer samtidig 483 selskaber fra vores investeringsunivers. Det sker, fordi Sparinvest har forpligtet sig til at følge Parisaftalen og nå målsætningen om, at investeringerne skal være klimaneutrale i 2050.
Aktuelt | 5 min

Så dyrt er det at gå tidligere på pension

Drømmer du om at trække dig fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen? Så er du ikke alene. Men hvad kræver det at gøre drømmen til virkelighed?