*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Aktuelt | 2 Min

Appetit på risikofyldte aktiver i april – dog anført af defensive sektorer

Den overordnede tendens i finansmarkedet i april var fornyet appetit på risikofyldte aktiver. Globale aktier steg med 1,4% ifølge MSCI ACWI i lokalvaluta. MSCI ACWI var uændret i april opgjort i DKK. De generelt højere aktieindeks var imidlertid ført an af defensive frem for cykliske sektorer. I den øvre ende af afkastspektret lå Consumer Staples/Health Care. I den nedre ende af afkastspektret lå Semiconductors/Consumer Discretionaries. MSCI World Defensives gav et afkast i april på 3,7% mod et afkast på MSCI World Cyclicals på 1,0%.

Nykredit

Læs hele månedskommentaren - klik her

Relaterede Artikler

Artikel Aktuelt
12. juni, 2024

Hvad er forskellen på Sparindex’ fem indeksfonde med globale aktier?

Hvis du leder efter en indeksfond, der investerer i globale aktier, men er usikker på, hvilken Sparindex-fond der passer bedst til dig, så læs videre her.
Artikel Aktuelt
25. april, 2024

Sparindex-fonde skifter navn og strategi, tre nye Sparindex-fonde lanceres

Sparindex-fondene Nye Obligationsmarkeder (udbyttebetalende), Nye Obligationsmarkeder Akk. (akkumulerende) og Nye Obligationsmarkeder Akk. – KL W skifter navn og skal fremadrettet udelukkende investere i et bredt udsnit af statsobligationer fra udviklingslande i lokal valuta, hvorfor fondene samtidig skifter strategi og benchmark. Fondene vil fremover hedde INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta, INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A og INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL W. De tre fonde forbliver i Værdipapirfonden Sparindex.
Artikel Aktuelt
20. marts, 2024

40 år med global aktiehandel i Danmark – og Sparinvest var med fra begyndelsen

I år er det 40 år siden, at danske investorer fik mulighed for at investere i udenlandske aktier. Hvad fik det af betydning? Hvilke aktier gav de største afkast i 1984? Og hvordan handlede man egentlig aktier før internettet? Sparinvest skruer for en stund tiden tilbage til 1984.