*c-questionc question887625C2-7BF1-4000-B4A3-B26DC9267EA1@3x2F9E87B5-5CC3-4957-855A-0368FBC07B2C@1xGroup 13-Group 13-Group 13+Group 13+c-questionflag-enStroke 1Stroke 1
Artikel Aktuelt | 1 Min

Hjælp til skatten på investeringer

Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler og opgørelsesmetoder for tab og gevinst af investering afhængig af fx dine personlige forhold, hvad du investerer i, og hvor gammel du er.

Nykredit
Hjælp til skatten på investeringer

Se de opdaterede skatteregler i forbindelse med investeringer, som gælder fra indkomståret 2023.

Hjælp til skatten 

Tidspunktet for indsendelse af oplysninger til Skattestyrelsen nærmer sig. Ligesom i tidligere indkomstår vil du som privatperson ikke modtage den traditionelle selvangivelse. Det betyder, at de fleste kun vil modtage en årsopgørelse. Du modtager den via din skattemappe på www.tastselv.skat.dk.

Hvis du allerede har indtastet dine oplysninger via TastSelv Borger, vil du også automatisk modtage en årsopgørelse. Hvis du vil vide mere om, hvor og hvordan gevinster og tab bliver behandlet, kan du læse mere om det i vores guide til årsopgørelsen 2022.

Guide til årsopgørelsen 2022

 

Relaterede Artikler

Artikel Aktuelt
18. juni, 2024

Nyt hovedsæde i Nordhavn (København) - vi glæder os

Som en del af Nykredit-koncernen flytter Sparinvest ud i nye flotte lokaler i Nordhavn, hvor lidt over 2.000 kolleger kommer til at arbejde med udsigt til vandet, Svanemøllehavnen og Svanemølleværket.
Artikel Aktuelt
12. juni, 2024

Hvad er forskellen på Sparindex’ fem indeksfonde med globale aktier?

Hvis du leder efter en indeksfond, der investerer i globale aktier, men er usikker på, hvilken Sparindex-fond der passer bedst til dig, så læs videre her.
Artikel Aktuelt
25. april, 2024

Sparindex-fonde skifter navn og strategi, tre nye Sparindex-fonde lanceres

Sparindex-fondene Nye Obligationsmarkeder (udbyttebetalende), Nye Obligationsmarkeder Akk. (akkumulerende) og Nye Obligationsmarkeder Akk. – KL W skifter navn og skal fremadrettet udelukkende investere i et bredt udsnit af statsobligationer fra udviklingslande i lokal valuta, hvorfor fondene samtidig skifter strategi og benchmark. Fondene vil fremover hedde INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta, INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A og INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL W. De tre fonde forbliver i Værdipapirfonden Sparindex.