Året der gik - 2021 var et godt investeringsår

2021 har overordnet set været endnu et godt år på de finansielle markeder på trods af coronavirussens fortsatte tag i samfundet. Årets sidste måned sluttede investeringsåret 2021 af i imponerende stil – og fuldendte således et år med solide afkast til særligt aktiemarkedet.

Sparinvests afdelinger havde generelt et rigtig godt 2021, hvor tre ud af fire kernestrategier gav et afkast, der lå over deres respektive Morningstar-kategori-indeks. Du kan finde de væsentligste budskaber for Sparinvests kernestrategier for investeringsåret 2021 her.

Aktier

De globale aktiemarkeder havde et forrygende år, hvor vi oplevede kursstigninger i samtlige kvartaler i 2021. Alle Sparinvest globale aktiestrategier, på nær én, slog deres respektive benchmark og Morningstar-kategori-indeks.

Særligt value-strategien markerede sig positivt med en stigning på 36,1%, hvilket lå betydeligt over såvel benchmark (31%) som konkurrenterne målt ved Morningstar-kategorien (25,4%). Særligt i 1. halvdel af 2021 oplevede vi en rotation mod value-aktier relativt til vækst-aktier, hvor den attraktive prissætning og stigende renter var understøttende for afkastudviklingen.

Value-strategien var ikke alene om at opleve medvind i 2021. Sparinvest Globale Fokusaktier (31,6%) og Sparinvest Bæredygtige Aktier (31,5%) havde ligeledes et rigtigt godt år.

Sparinvest Momentum Akter havde med et afkast på 27% et afkast, der lå under benchmark, men betydeligt over konkurrenterne målt ved Morningstar-kategori-indekset (22,6%).

Emerging Markets-aktier havde generelt lidt vanskeligt ved at følge med det globale aktiemarked i 2021, hvor særligt de kinesiske aktier haltede efter det øvrige globale aktiemarked. Sparinvest Value Emerging Markets steg 10,9%, hvilket var over dobbelt så meget som benchmark og kategori-indekset (4,8%).

Kreditobligationer

Virksomhedsobligationerne havde generelt et godt 2021, hvor særligt high yield (HY)-afdelingerne toppede ranglisterne. Sparinvest Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 5,3%, hvilket var højere end såvel benchmark (2,4%) og Morningstar-kategorien (2,8%).

HY-virksomhedsobligationer med kort løbetid havde ligeledes medvind og gav et afkast på 3,2%, mens benchmark gav et afkast på 0%.

Den gode performance i HY-afdelingerne skyldes primært, at udviklingen i kreditspændene var særdeles gunstige for HY-obligationer. I takt med, at corona-vaccinationsprogrammer blev rullet ud, og den økonomiske genoprejsning fik momentum, aftog risikoen for konkurser betydeligt. Det resulterede i lavere kreditspænd og stigende kurser på virksomhedsobligationer.

Danske Obligationer

Rentefald i Danmark pressede afkastet på danske stats- og realkreditobligationer, hvilket er årsagen til, at Sparinvest Korte (-0,9%), Mellemlange (-3,0%) og Lange Obligationer (-3,8%) sluttede året med kursfald. Det er første gang i syv år, at eksempelvis Mellemlange Obligationer lukkede et investeringsår med negative afkast.

Blandede afdelinger

Samtlige Mix-afdelinger sluttede året i fin stil, med positive afkast på tværs af alle risikoniveauer. De Mix-afdelinger, der havde den største andel af aktier, og dermed den højeste risiko, gav de højeste afkast. Således gav Mix Høj Risiko det højeste afkast på 16,3%.

De mere obligationstunge fonde, som Mix Minimum Risiko og Mix Lav risiko, leverede afkastmæssigt ligeledes attraktive afkast i niveauet 2,5-5,2%. Alle, på nær én af de Mix-afdelinger, der både investerer i aktier og obligationer, gav et afkast, der lå over sammenligningsgrundlaget målt ved Morningstar-kategorien. Mix Minimum Risiko, som er den mest obligationstunge, var undtagelsen.

Forventninger til 2022

Vi lukker nu døren til 2021, hvor de ekstraordinære høje afkast på aktier og virksomhedsobligationer overgik vores forventninger.

Det er vores vurdering, at man skal forberede sig på mere beskedne afkast i 2022. Virksomhedernes indtjening har i høj grad fulgt med og nydt godt af, at verden har været i genopretningsmode efter den første corona-krise.

Vi kigger nu ind i en periode, hvor en række usikkerhedsmomenter rejser sig. Coronavirus vil fortsat fylde meget kombineret med stigende inflation og en forventning til en strammere penge- og finanspolitik. Det er alt sammen faktorer, som kan have en negativ påvirkning på virksomhedernes indtjening.

Vi tror på, at væksten vil fortætte på trods af udfordringerne, og at det økonomiske opsving vil fortsætte - omend i et andet tempo. Det er altid vanskeligt at forudsige toppen af et opsving, men det er vores umiddelbare vurdering, at vi endnu ikke har set slutningen, da den generelle efterspørgsel fortsat er høj. Det er samtidig vores vurdering, at afkastet på de mere risikofyldte aktiver som aktier og virksomhedsobligationer vil være mere beskedne i 2022.

Fond

Afkast

Morningstar-kategori-afkast

Merafkast Morningstar

Benchmark

Merafkast benchmark

Morningstar Category

Globale Aktier

           

Sparinvest Value Aktier KL A

36,1

25,4

10,7

31,0

5,1

Global Large-Cap Value Equity

Sparinvest Globale Fokusaktier KL A

31,6

25,6

6,0

27,4

4,2

Global Large-Cap Blend Equity

Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A

31,5

25,4

6,1

27,4

4,1

Global Large-Cap Blend Equity

Sparinvest Momentum Aktier KL A

27,1

22,6

4,5

31,0

-3,9

Global Flex-Cap Equity

Regionale Aktier

           

Sparinvest Danske Aktier KL A

18,5

20,3

-1,8

19,5

-1,0

Denmark Equity

Sparinvest Value Emerging Markets KL A

10,9

4,9

6,0

4,8

6,1

Global Emerging Markets Equity

Sparinvest Value Europa KL A

24,6

21,3

3,3

25,0

-0,4

Europe Flex-Cap Equity

Obligationer

           

Sparinvest SICAV Gl Conv Bonds EUR R

5,4

-0,1

5,5

-2,4

7,8

Convertible Bond - Global, EUR Hedged

Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A

-2,8

-3,1

0,3

-1,4

-1,4

DKK Domestic Bond

Sparinvest Lange Obligationer KL W

-3,7

-3,1

-0,6

-2,0

-1,7

DKK Domestic Bond

Sparinvest Korte Obligationer KL A

-0,9

-1,2

0,3

-0,8

-0,1

DKK Domestic Bond - Short Term

Sparinvest Virk. Obl. IG KL A

-0,3

-1,6

1,4

0,3

-0,6

Global Corporate Bond - EUR Hedged

Sparinvest SICAV Global Inv Grd EUR R

-2,3

-1,6

-0,6

-1,6

-0,7

Global Corporate Bond - EUR Hedged

Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A

-3,9

-3,8

-0,1

-2,7

-1,2

Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Sparinvest Virk. Obl. HY KL A

5,3

2,8

2,5

2,2

3,1

Global High Yield Bond - EUR Hedged

Sparinvest Virk. Obl. HY Kort KL A

3,2

2,8

0,4

0,1

3,1

Global High Yield Bond - EUR Hedged

Blandet

           

Sparinvest Mix Lav Risiko KL A

5,2

3,7

1,5

5,5

-0,3

EUR Cautious Allocation - Global

Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A

2,5

3,7

-1,2

3,1

-0,6

EUR Cautious Allocation - Global

Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A

10,7

9,1

1,6

10,8

-0,1

EUR Moderate Allocation - Global

Sparinvest Mix Høj Risiko KL A

16,3

15,7

0,5

16,3

0,0

EUR Aggressive Allocation - Global

Relaterede Artikler

Aktuelt | 3 min

FOKUSFOND – Sparinvest Value Emerging Markets

I en periode, hvor dystre overskrifter om den militære konflikt i Ukraine, kraftigt stigende inflation og stigende renter præger vores hverdag, har aktiemarkederne haft en hård start på året. Der findes dog enkelte fonde, som Sparinvests fond Value Emerging Markets, der har klaret sig relativt godt igennem udfordringerne. Læs mere om, hvad der har bidraget til det gode afkast, og hvad forventningerne er fremadrettet.
Aktuelt | 3 min

FOKUSFOND - Sparinvest Global Convertible Bonds

De konvertible obligationer har, lige som aktier og obligationer, været ramt af kurstab i løbet af 2022. Fonden Sparinvest Global Convertible Bonds har dog klaret sig bedre end såvel benchmark som konkurrenterne. Læs her, hvad der er årsagen til det relative gode afkast, og hvad teamet bag fonden forventer de kommende 18 måneder.
Aktuelt | 3 min

Sådan skal du forholde dig som investor når aktiemarkedet er i stormvejr

2022 har indtil videre været hård ved aktiemarkederne. Krig i Ukraine, coronafrygt i Kina og kraftige rentestigninger har været med til at sende aktiemarkederne ud i et kraftigt stormvejr. Læs, hvorfor Frederik Romedahl Poulsen forventer stigende kurser sidst på året.