Ændrede regler fra 2022 for beskatning af udbytte af danske aktier i investeringsforeninger

Danske udbyttebetalende investeringsforeninger vil ikke længere være fritaget for beskatning af udbytte af danske aktier. Ændringen har dog kun en mindre effekt på nettoafkastet.

Nyt lovforslaget træder i kraft 1. januar 2022, som betyder, at udbyttebetalende danske investeringsforeninger ikke længere vil være fritaget for beskatning af udbytte af danske aktier.

Det påvirker eksempelvis de Sparinvest-fonde, der er udbyttebetalende, og som investerer i danske aktier.

 

Hvilken betydning har det for dig som investor?

Ændringen bevirker, at der fra 1. januar 2022 bliver trukket 15% kildeskat, når udloddende danske investeringsafdelinger modtager danske aktieudbytter.

Tidligere har det kun været gældende for udenlandske ETF'er og akkumulerende investeringsforeninger, men nu vil det også gælde for de udbyttebetalende fonde.

Ændringerne gælder kun den del af fondens afkast, der kommer fra udbytte af fondens investeringer i danske aktier.

Som eksempel kan vi se på en udbyttebetalende fond, der udelukkende investerer i danske aktier (fx Sparinvest Danske Aktier), og som et år har fået et afkast på 6%, hvoraf udbytte af danske aktier er 1%.

 

Forudsætninger  Frie midler
Forventet årligt afkast i danske aktier  6,00%
Heraf forventet årligt udbytte af danske aktier  1,00%
Skattesats hos investor  27,00%

I dette eksempel vil afkastet efter skat blive reduceret fra 4,38% til 4,27%, som vist herunder.

 

Investering via investeringsforeninger – danske aktier: I dag Fra 01-01-2022
Afkast som følge af udbetalt udbytte  1,00% 1,00%
Kildeskat af udlodning i foreningen (15%)  - -0,15%
Afkast til investor (forventet afkast – kildeskat)  6,00% 5,85%
SKAT hos investor (27%)  -1,62% -1,58%
Afkast efter skat  4,38% 4,27%

Er der i stedet er tale om en global fond, hvor der også investeres i danske aktier, vil effekten være endnu mindre, fordi de danske aktier kun vil indgå som en mindre del af den samlede investering – som eksempel ca. 1,7% af porteføljen. Det svarer til andelen af danske aktier i Sparinvest Value Aktier KL A. Det betyder, at den del af afkastet, der måtte komme fra udbytte af de danske aktier, vil være endnu mindre.

 

Forudsætninger

Forventet årligt afkast i porteføljen 6,00%
Heraf forventet årligt udbytte af aktier i porteføljen 1,00%
Andel af danske aktier i porteføljen 1,70%
Skattesats hos investor  27,00%

1% i afkast fra udbytte af en andel på 1,7% af porteføljen svarer til, at det er under 0,02% i afkast mere, der skal betales 15% skat af – og dermed at effekten af ændringerne praktisk talt vil være ubetydelig i en global fond. For en investering på 100.000 kr. vil det, med det valgte eksempel, betyde et afkast på ca. 1,9 kr. mindre end i dag.

Investering via investeringsforeninger – globale aktier: I dag Fra 01-01-2022
Afkast som følge af udbetalt udbytte af danske aktier 0,02% 0,02%
Kildeskat af udlodning af danske aktier i foreningen (15%)  - 0,00%
Afkast til investor efter kildeskat af danske aktier 6,00% 6,00%
SKAT hos investor (27%)  -1,62% -1,62%
Afkast efter skat  4,38% 4,38%

Relaterede Artikler

Aktuelt | 1 min

Risikofyldte aktiver steg i juni samtidig med kurvefladning og sektorrotation

Udviklingen i finansmarkedet i juni var kendetegnet ved positive afkast på risikofyldte aktiver kombineret med en fladere rentekurve som følge af højere korte statsrenter og lavere lange statsrenter.
Aktuelt | 3 min

Kun ni ”mørkegrønne” investeringsfonde – fem af dem er fra Sparinvest – FinansWatch

Ny regulering skal skubbe investeringsfonde i en mere bæredygtig retning. Af alle de 1.078 børsnoterede danske investeringsfonde er der kun ni, der kalder sig "mørkegrønne." Det skriver nyhedsmediet FinansWatch.
Aktuelt | 3 min

Bæredygtige investeringer – find vej i de tre nye kategorier

Der er kommet et nyt og fælles bæredygtigheds-regelsæt, der kategoriserer investeringsforeningerne. Der er tale om nye EU-regler – den såkaldte disclosure-forordning – der skal gøre det nemmere at investere sine penge bæredygtigt.