Gennemsigtighed

Se vores politikker og rapporter om bæredygtig investering

Struktur for bæredygtig investering

I Sparinvest har vi en komité for bæredygtig investering, som driver udvikling og implementering af strategien for bæredygtig investering.

Komitéen består af repræsentanter fra vores forskellige produktområder og fra vores rådgivende teams. I spidsen for komiteen sidder Sparinvests chef for bæredygtige investeringer.

Komitéen rapporterer til både bestyrelsen og til Investeringskomitéen. Der findes yderligere information om vores ledelsesmekanismer, inklusive vores organisationsdiagram, i vores ”Politik for bæredygtig investeringer”.

Politikker for bæredygtige investeringer

Vores politikker beskriver de overordnede værdier og tilgange, vi ønsker at efterleve, når vi arbejder med ansvarlig investering.

Rapportering om bæredygtig investering

Vi leverer løbende opdateringer til vores investorer om bæredygtig investering. Vores rapportering om CO2 og årlige PRI- og transparensrapporter følger nedenfor.

* Bemærk venligst, at for PRI-rapporten for 2023 er rapporteringen om Private Equity og Infrastruktur påvirket af en teknisk fejl i PRI-rapporteringsmodulet, og scorerne for disse moduler er således ikke repræsentative. Dette problem er blevet rapporteret til PRI. For fuldstændig information om Private Equity- og Infrastruktur-modulerne er du velkommen til at kontakte os på sustainable_investments@nykredit.dk