Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Værdipapirfonden Sparinvest
Navn
INDEX Nye Obligationsmarkeder
Investerings-strategi
Afdelingen investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer fra udviklingslande som indgår i afdelingens benchmark. Der investeres både i lokal og hård valuta (primært USD og EUR), hvor valutaeksponeringen i USD afdækkes til EUR eller DKK. Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark, dvs. det bestræbes at skabe samme afkast- og risikoprofil som på benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lille afvigelse (positiv som negativ) fra benchmark.
ISIN
DK0060254043
Fordeling
97,91% Obligationer, 2,09% Likvider & øvrige
Indre værdi
88,67 DKK 23. februar 2024
Rådgivere
Morten Steen Pedersen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.

Afkast

Indre værdi
88,67
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: 50% JPM ESG EMBI Custom (DKK Hedged) + 50% JPM ESG GBI-EM Custom
Morningstar™: Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
*Benchmark: 50% JPM ESG EMBI Custom (DKK Hedged) + 50% JPM ESG GBI-EM Custom
**2024: Nuværende afkast fra år til dato
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,00 0,09 0,06
1 uge -0,06 0,03 -0,08
1 måned 0,45 0,36 0,54
3 måneder 3,11 4,11 3,17
6 måneder 4,56 5,82 4,52
År til dato -0,85 -0,78 -0,75
1 år 8,91 7,54 7,16
3 år ann. - - -
5 år ann. - - -
10 år ann. - - -
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling

Central information

Historisk performance og resultatscenarier

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 22. februar 2024
*Benchmark: 50% JPM ESG EMBI Custom (DKK Hedged) + 50% JPM ESG GBI-EM Custom
Sidste opdatering: 22. februar 2024

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31-12-2023

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 13. december 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 22. februar 2024 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 31. december 2023 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Central information
Løbende bæredygtighedsrapportering
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte pr. bevis
28. januar 2020 1,6 DKK
26. januar 2021 5,9 DKK
26. januar 2022 0 DKK
9. februar 2023 0 DKK
2. februar 2024 1,3 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060254043
Fondens startdato 4. oktober 2010
Stykstørrelse 10.000,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Morten Steen Pedersen - ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 50% JPM ESG EMBI Custom (DKK Hedged) + 50% JPM ESG GBI-EM Custom
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 88,67 DKK 23. februar 2024
Formue 683,0 mio. DKK 22. februar 2024
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
8,91 - - -
Volatilitet
7,23 - - -
Sharpe Ratio
0,66 - - -
Tracking Error
1,03 - - -
Information Ratio
1,56 - - -