Fokusfond - Sparinvest Danske Aktier

Bør man investere i danske børsnoterede aktier, når der ikke er så mange at vælge imellem? Betyder det ikke bare, at risikoen øges? Det er et spørgsmål, som mange investorer stiller sig selv. Men som dansk investor er der mange gode grunde til netop at investere i danske aktier. Dem kan du læse her.

Selskaberne på det danske aktiemarked adskiller sig fra de øvrige i Europa på en række punkter. Danske aktier er karakteriseret ved at omfatte mange højkvalitetsaktier inden for nogle interessante vækstsektorer som sundhed, grøn energi og fragt. Mange selskaber er markedsledende i deres brancher, hvor adgangsbarriererne for konkurrenter er høje, hvilket kan beskytte deres indtjening. Desuden er der generelt en stærk ledelseskultur, hvor samspil mellem aktionærer og ledelse har høj prioritet for virksomhederne. Sidst men ikke mindst er de danske selskaber internationale, men de er opbygget på en base af en stærk dansk infrastruktur og højt uddannelsesniveau.

Alt dette er fundamentet bag den historisk stærke afkastudvikling på det danske aktiemarked og samtidig en af årsagerne til, at danske aktier kan give god mening i en portefølje. Netop det er årsagen til, at danske aktier udgør en væsentlig andel af Sparinvests blandede fonde – dvs. de fonde, hvor der både indgår aktier og obligationer.

 

Danske aktier har givet det globale aktiemarked baghjul

Danske aktier har gennem de seneste 30 år givet et gennemsnitligt årligt afkast på over 11%, hvilket svarer til, at man i dag havde kunnet hæve 25.795 kr., hvis man havde investeret 1.000 kr. i 1993. Afkastet er baseret på afkastudviklingen i det danske totalindeks OMX Copenhagen. I samme periode har det globale aktiemarked givet et afkast på 8%, og man ville derfor tilsvarende kunne hæve 10.721 kr., målt på MSCI World-indekset. Investorer, der har haft en overvægt af danske aktier, har således været begunstiget af et attraktivt historisk afkast.

Danske aktier 1.000 kr. -> 25.795 kr.
Globale aktier 1.000 kr. -> 10.721 kr.

Danske og globale aktier i 30 år

danske-og-globale-aktier-i-30-aar_062023.png

Kilde: Sparinvest. Periode: 1/5-1993 – 23/6-2023
Danske aktier = OMX Copenhagen
Globale Aktier = MSCI World

Det danske aktiemarked er interessant, fordi…

 • Der er mange højkvalitetsaktier inden for vækstsektorer, ikke mindst sundhed og grøn omstilling
 • Mange selskaber er markedsledende i deres brancher, hvor adgangsbarriererne er høje
 • Mange selskaber er velrespekterede internationalt og ejet af de største internationale investorer
 • Der er generelt en stærk ledelseskultur, hvor samspil mellem aktionærer og ledelse er prioriteret
 • De danske selskaber er internationale, men er opbygget på et fundament af en stærk dansk infrastruktur og højt uddannelsesniveau
 • Det danske aktiemarked har over en lang periode givet gode afkast, der overgår det internationale aktiemarked

Sparinvest Danske Aktier i hopla

De seneste par år har været præget af store afkastudsving på det danske aktiemarked og dermed også i Sparinvest Danske Aktier. 2021 var et fremragende år med afkast på over 18%. Det blev efterfulgt af et udfordrende 2022, hvor inflation og rentestigninger pressede de danske selskabers indtjening, og fonden faldt 13%. 2023 har budt på helt andre, og mere positive, toner, når man betragter stemningen på aktiemarkederne. Sparinvest Danske Aktier har været i hopla og er steget over 8% i løbet af første halvår 2023 (pr. 27. juni 2023).

 

Sparinvest Danske Aktier

Afkast 2023 pr. 27. juni

afkast_danske-aktier_27062023.png

Kilde: Sparinvest. Afkast 2023 pr. 27/6-2023

 

Sparinvest Danske Aktier har indtil videre i år givet et afkast, der ligger højere end såvel sammenligningsgrundlaget (benchmark) som konkurrerende investeringsløsni-nger (Morningstar-kategorien). Det giver anledning til at tage et kig ned i maskinrummet for at undersøge, hvad der har bidraget til den gode performance, og hvordan teamet bag fondene udvælger aktierne.

 

Sundheds- og industriaktier væsentlige bidragsydere

Fonden investerer i danske aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Der investeres typisk i 25-35 selskaber i forskellige brancher. Det stærke afkast i 2023 skal særligt tilskrives aktier i sundheds- og industrisektoren. I sundhedssektoren har William Demant (46%), Novo Nordisk (15%) og Zealand Pharma (17%) bidraget positivt til afkastet. Desuden har transportvirksomheden DSV (29%) og bryggeriet Royal Unibrew (26%) været medvirkende til årets stærke performance.

 

De tre hemmeligheder bag langsigtet afkast

Strategien bag Sparinvest Danske Aktier blev lanceret i oktober 2020, men beror på mange års erfaringer fra teamet bag fonden.

Målsætningen er at levere robuste langsigtede afkast til dig som investor. De selskaber, der er særligt i fokus, kan inddeles i tre kategorier.

Først og fremmest ønskes en stor vægt af stabile vækstselskaber, som ikke er prissat for højt. Det vil sige, at selskaber, der har en højere indtjening end konkurrenterne, prioriteres. Der er desuden særligt fokus på undervurderede selskaber, dvs. selskaber, som vurderes at være mere værd, end markedet har prissat dem til. Og sidst men ikke mindst, så identificeres selskaber, der er kendetegnet ved at gennemgå en transformation og derfor har potentiale til at fremstå betydelig stærkere, end de gør i dag.

 

De tre hemmeligheder

 1. Vækstselskaber
 2. Attraktiv prissætning
 3. Selskaber i transformation

Men hvordan identificeres de attraktive selskaber?

Der er er et systematisk, disciplineret og tidskrævende forarbejde for at finde frem til de helt rette aktier, der har profilen til at komme gennem nåleøjet til Sparinvest Danske Aktier.

Det er et tålmodigt arbejde, hvor der særligt fokuseres på tre faktorer:

 • Selskabernes egentlige forretningsmæssige styrke, dvs. hvordan de adskiller sig fra konkurrenterne
 • Ledelsens evne til at skabe værdi og være fleksible i omskiftelige forhold
 • Selskabernes finansielle styrke, dvs. om de er robuste nok til at sikre væksten fremover

Med andre ord, så bliver der lavet en grundlæggende analyse af selskabets fundamentale forhold, og den ligger til grund for værdiansættelsen af selskabet. Hvis selskabet er mere værd, end den pris, markedet har prisfastsat det til, så kan det være en attraktiv investeringsmulighed.

 

Tæt relation til selskaberne

Det er helt afgørende for analysearbejdet, at alt relevant information er tilgængeligt. Derfor er der behov for at følge selskaberne særdeles tæt. Teamet har over 25 års erfaring med investering i danske aktier og kender derfor selskaberne særdeles godt. De møder selskaberne flere gange om året og har generelt en tæt dialog med både ledelse og investor relations. Alt relevant information analyseres løbende, og der sparres også med vores rådgivere om selskabernes fremtidsudsigter.

 

Hvad investerer man i, når man investerer i Sparinvest Danske Aktier?

Porteføljen består typisk af ca. 25-35 aktier. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen og sammensætningen.

Det er dog vigtigt at understrege, at aktiemarkederne er uforudsigelige, og det er vanskeligt at forudsige aktiekurserne i morgen eller i overmorgen. Derfor er det vores anbefaling, at man skal være langsigtet og have en god portion tålmodighed, når man investerer i aktier generelt, men også når man investerer i fonden Sparinvest Danske Aktier. Det er vores klare vurdering, at hvis man er tålmodig, skal selskabernes sande værdi nok blive afspejlet i aktiekursen – og når det sker, sælges aktien.

Strategi

Sparinvest Danske Aktier har en langsigtet investeringsfilosofi med fokus på fundamentale forhold, hvor værdiskabelsen er baseret på solide forretningsmodeller, konkurrencefordele og selskabets agilitet, ledelse og finansiel styrke. Der investeres i selskabers evne til at skabe cashflow over tid - frem for at forudsige konjunkturudviklingen. Aktieudvælgelsen sker ved en såkaldt bottom-up-strategi med 25-35 aktier i porteføljen. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Sparinvest SICAV og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 4 min

Tid til at investere, afvikle gæld eller lade pengene trække renter?

Renteniveauet er højere, end det har været i mange år. Derfor kan det være relevant at overveje, om du skal prioritere at nedbringe din gæld, og dermed spare låneudgifter, eller om du skal gøre noget andet med din opsparing. Formueekspert Jeanette Kølbek giver her gode råd til, hvordan du lige nu bedst placerer din opsparing.
Aktuelt | 4 min

Se hvor hurtigt du kan spare op til din første million

Hvis du fx sparer 2.500 kr. op hver måned, hvor lang tid går der mon så, før du har den første million? Få svaret her af formueekspert Jeanette Kølbæk.
Aktuelt | 4 min

Sådan mindsker du skatten ved aktiesalg

Tænk, hvis du i 2003 havde købt aktier for 20.000 kr. i Novo Nordisk, så ville de i dag være vokset til hele 1.607.000 kr. Men inden du evt. realiserer gevinsten, skal du tænke på skatten ved aktiesalg. For det er ikke uden betydning for, hvor meget du i sidste ende får ud i hånden.