Stigende interesse for alternative investeringer

Interessen for såkaldte alternative investeringer er kraftigt stigende oven på usikre tider på aktiemarkedet og kraftige rentestigninger. Det fortæller Head of Alternative Investments, Henrik Nøhr Poulsen.

”Kun ca. halvdelen af verdens virksomheder er børsnoterede. Hvorfor skal vi som investorer ikke også interessere os for den anden halvdel?”, spørger Henrik Nøhr Poulsen, som i mange år har arbejdet med alternative investeringer i blandt andet pensionsbranchen. Det var nemlig oprindeligt pensionsselskaberne, der, som langsigtede investorer, først begyndte at vise interesse for alternative investeringer, defineret som investeringer, der ikke er noteret på en børs.

”Alternative investeringer er eksempelvis investering i ejendomme, råvarer, infrastruktur såsom opførelse af broer, vindmøller og veje samt kapitalfonde med unoterede aktier, sidstnævnte betegner vi også som private equity,” uddyber Henrik Nøhr Poulsen.

Med tiden er flere og flere professionelle investorer begyndt at tilbyde deres kunder muligheden for at investere i alternativer, og interessen er stærkt stigende.

”Nogle alternative investeringer er mere stabile, andre svinger i en anden takt end aktiemarkedet. Nogle giver bedre afkast - andre giver det samme afkast, men er mere stabile. Men det, der først og fremmest kendetegner alternative investeringer er, at investeringen typisk er bundet i mange år, ofte op til 10 år, så vi taler om en meget lang investeringshorisont. Som direkte investor i alternativer skal du altså have råd til og være villig til at binde dine penge i mange år. Til gengæld er det en attraktiv investering, hvis du sammenholder afkast og risiko – så det er den belønning, du får for at binde dine penge i så lang tid,” fortæller Henrik Nøhr Poulsen.

 

Alternativer i Sparinvests blandede investeringsløsninger

Det kan let opfattes, som om det kun er de tunge investorer, som har mulighed for at investere i alternative investeringer, men det er ikke tilfældet. I vores konceptløsninger i Sparinvest indgår alternative investeringer fx med en mindre procentdel – det gælder for koncepterne Lokal Puljeinvest, Investeringskonto FRI og vores blandede Mix-afdelinger. Det fortæller formueekspert Jeanette Kølbek.

”Som almindelig investor er alternative investeringer bestemt også interessant, og udgør en lille, men vigtig, del af sammensætningen i vores blandede investeringsfonde. Man behøver altså ikke at være indehaver af den helt store pengepung og kunne undvære sine penge i 10 år,” fortæller Jeanette Kølbek og fortsætter:

”Når vi sammensætter vores blandede fonde, er øvelsen altid at balancere mellem afkastforventninger, risici og såkaldt samvariation, det vil sige samspillet de enkelte papirer imellem. Mens ulempen ved alternative investeringer er, at de er illikvide (handles lidt og/eller sjældent, red.) og dermed ikke kan udgøre for stor en del af en portefølje, der skal kunne sælges igen af vores kunder efter behov, er fordelene klare. Der er nemlig en belønning at hente i form af et forventet bedre afkast i forhold til tilsvarende traditionelle likvide investeringer, netop fordi kapitalen bindes for en lang periode.”

 

Private Equity og Infrastruktur

I Sparinvest har vi inden for alternative investeringer fokus på Private Equity og Infrastruktur.

Private Equity dækker over unoterede aktier. Her bliver der investeret gennem fonde specialiseret i at købe virksomheder, fx familieejede virksomheder. Som investor vil man oftest eje en kontrollerende del af virksomheden og kan på den måde være med til at påvirke virksomhedens udvikling og af den vej søge at præge en positiv udvikling i sin investering. Infrastruktur dækker over investeringer i fx fibernet, broer, veje, havne, lufthavne, og social infrastruktur som fx skoler, hospitaler eller lignende, som man investerer i for at eje og ofte også stå for driften i mange år.

 

’Fund of funds’

Inden for både Private Equity og Infrastruktur i Sparinvest er hovedproduktet de såkaldte ’fund of funds’.

”En ’fund of funds’ er en investeringsstrategi, der går ud på at holde en portefølje af andre investeringsfonde i stedet for at investere direkte i aktier, obligationer eller andre værdipapirer. Her investerer man i fx 10 fonde, som hver investerer i 10 virksomheder. På den måde er der hurtigt 100-150 selskaber nede i maven på den her fond, så det giver en god risikospredning. Det er den strategi, vi også anvender i vores investeringsfonde, hvor man som almindelig investor således indirekte investerer i alternative investeringer. Fund of funds-strategien har skabt rigtig høje afkast gennem de sidste 20 år,” siger Henrik Nøhr Poulsen.

”Vi har store forventninger til det her område, og vi oplever en stor og stigende interesse fra vores kunder – en interesse som den nuværende markedssituation helt sikkert skubber yderligere til. Jeg kan sagtens forestille mig, at alternative investeringer med tiden bliver tilgængelige for en langt bredere kreds af kunder, hvor det bliver muligt at investere direkte i alternative investeringer ned til fx 50.000 kroner. Men det er vigtigt, at man som direkte investor forstår, hvad man investerer i, og alternative investeringer vil derfor få en høj risikomærkning på vores produktskala - fordi man ikke bare lige kan sælge i morgen. Som direkte investor i alternative investeringer, skal man kunne undvære de penge, man investerer, i rigtig mange år,” slutter Henrik Nøhr Poulsen.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 4 min

Tid til at investere, afvikle gæld eller lade pengene trække renter?

Renteniveauet er højere, end det har været i mange år. Derfor kan det være relevant at overveje, om du skal prioritere at nedbringe din gæld, og dermed spare låneudgifter, eller om du skal gøre noget andet med din opsparing. Formueekspert Jeanette Kølbek giver her gode råd til, hvordan du lige nu bedst placerer din opsparing.
Aktuelt | 4 min

Se hvor hurtigt du kan spare op til din første million

Hvis du fx sparer 2.500 kr. op hver måned, hvor lang tid går der mon så, før du har den første million? Få svaret her af formueekspert Jeanette Kølbæk.
Aktuelt | 7 min

Aktiechef: Bankkrise men ikke finanskrise

Utryghed om situationen i storbanken Credit Suisse blev mod slutningen af sidste uge så slem, at staten henover weekenden måtte træde til for at undgå et kollaps. Det resulterede i, at UBS – med diverse garantier fra staten samt likviditet fra centralbanken - overtog Credit Suisse. Kollapset og den efterfølgende redning af den schweiziske storbank Credit Suisse har fyldt meget i mediebilledet de seneste dage. Credits Suisses fald kommer på ryggen af problemerne for to regionale, amerikanske banker i sidste uge, og udviklingen har skabt dønninger på de finansielle markeder verden over.