Faren for energirationering i Europa er drevet over – for nu

En stigende gasimport, det varme vintervejr og en lavere efterspørgsel har mindsket risikoen for rationering af energi i denne vinter. Nu er fokus flyttet til næste vinter og fyringssæson. Her kan fyldte gaslagre blive afgørende, fortæller senioranalytiker Frederik Romedahl.

Europa blev ramt af en alvorlig energikrise i 2022 med manglende russiske gasleverancer, nedlukkede atomkraftværker og tårnhøje energipriser. Det fik de fleste europæiske lande til at forbedrede sig på rationering af energi i andet halvår af 2022.

Risikoen for alvorlig energikrise er nu stort set forsvundet. Importen af flydende naturgas, LNG, har i 2022 kompenseret for nedgangen i russisk gas, så den samlede gasleverance har været stort set uændret. Samtidig er efterspørgslen på gas faldet markant i Europa grundet de høje priser og de milde temperaturer.

”Europa har klaret sig godt igennem første del af energikrisen. Udviklingen har fjernet risikoen for energirationering denne vinter, og fokus drejer sig derfor naturligt nok mod næste fyringssæson,” siger Frederik Romedahl, senioranalytiker.

Det internationale energiagentur (IEA) har vurderet, at efterspørgslen på gas har været 20 procent lavere i 4. kvartal 2022 end samme kvartal året før.

Fokus på fyldte gaslagre til næste fyringssæson

Frederik Romedahl mener, at det bliver afgørende, at de europæiske lande formår at fylde gaslagrene op for at være rustet til, at kulden igen banker på døren.

“Lagrene er i dag 80-85 procent fyldt, hvilket er et højt niveau årstiden taget i betragtning. Men vi bevæger os mod den koldeste vinterperiode, februar, og der vil sandsynligvis blive tæret på lagerbeholdningen, indtil det varme vejr kommer igen,” siger han.

Udgangspunktet er dog meget bedre, end nogen havde turdet håbe på, vurderer Frederik Romedahl.

“Hvis gasforbruget forbliver på et normalt niveau til og med marts, vil de europæiske gaslagre ligge på et niveau lige over 50 procent af den samlede kapacitet i april. Opretholder Europa den høje import af flydende gas - som i slutningen af 2022 - vil lagrene allerede i sensommeren være fyldt igen,” siger han.

Øget kamp om flydende gas efter kinesisk genåbning

For den kommende vinter ligger risikoen for en mere alvorlig energisituation primært på udbudssiden af gasmarkedet, idet kampen om det begrænsede globale udbud af flydende gas kommer til at spille en afgørende rolle.

“Kina genåbner i øjeblikket deres samfund i hastigt tempo efter en hård corona-nedlukning. Det vil igennem 2023 betyde økonomisk medvind både indenlandsk og blandt Kinas asiatiske handelspartnere, hvoraf flere er storaftagere af flydende naturgas,” siger han.

Ifølge Frederik Romedahl kan resultatet blive vanskeligere vilkår for europæiske gasimportører. Det betyder dog samtidig et betydeligt højere incitament for at udvide produktionskapaciteten.

“Der er fortsat stor usikkerhed om udbuddet, men i USA, som udgør 25 procent af verdensmarkedet, venter man at løfte produktionen med knap 15 procent i 2023. Det kan begrænse manglen på LNG globalt,” forklarer Frederik Romedahl.

Europas LNG-importkapacitet forventes at vokse med cirka en tredjedel til udgangen af 2024 - blandt andet grundet nye initiativer i Tyskland.

Robust økonomi kan give reaktion fra ECB

Da import af flydende gas er dyrere end gas via en rørledning, er gaspriserne tre-fire gange højere i dag end i perioden 2015-2021. Det fastholder presset på de mest gasafhængige økonomier og sektorer.

“Men den faldende aktivitet er indtil videre blevet opvejet af en genopblomstring i særligt autosektoren, hvor produktionen i 2021 og i store dele af 2022 var begrænset af flaskehalse på chips, transport og kabelførelse. De er på kort tid forsvundet, og det har sat gang i aktiviteten,” siger Frederik Romedahl.

På privatforbruget har effekten af de stigende gaspriser i Europa også været begrænsede.

“Forbruget understøttes stadig af de rekordhøje opsparinger fra pandemien, så, trods skyhøj inflation og økonomisk usikkerhed, har de europæiske forbrugere formået at opretholde forbruget, hvilket er bemærkelsesværdigt,” siger han.

Vurderingen fra Frederik Romedahl er, at det tager flere kvartaler, før de store opsparinger bliver reduceret – eksempelvis fordi lønnen stiger, mens inflationen vil aftage.

“Den europæiske forbruger er udfordret af det sidste års købekraftschok, men ikke i så voldsom en grad, som vi frygtede det inden vinteren. Og det kan betyde, at ECB kommer til at stramme pengepolitikken yderligere,” siger han.

Ifølge Frederik Romedahl har flere centrale ECB-folk på det seneste hæftet sig ved, at økonomien er overraskende robust, som kan forstærke risikoen for et mere vedvarende inflationspres.

 

 

Dette indhold er alene udarbejdet til information og inspiration og skal derfor ikke betragtes som en konkret anbefaling om investering. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket, om en given investering passer til din investeringsprofil. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer.

 

Relaterede Artikler

Aktuelt | 2 min

Bankkollaps i USA: Banksystemet under pres, men ikke truet

Silicon Valley Bank blev fredag den 10. marts overtaget af de amerikanske tilsynsmyndigheder, efter at banken over få dage var blevet sendt helt i knæ. Det gav fald i både amerikanske og europæiske bankaktier. Chefstrateg Frederik Engholm forklarer situationen, og hvad det betyder for vores forventninger.
Aktuelt | 2 min

Hvordan er det med skatten på blandede fonde?

Når du investerer i blandede fonde, dvs. fonde, der både investerer i aktier og obligationer, er der nogle skatteregler, du skal være opmærksom på.
Aktuelt | 2 min

Sparindex-fond kåret af Morningstar Fund Award 2023 igen

Den bæredygtige fond, Sparindex DJSI World, står igen øverst på sejrsskamlen, når Morningstar uddeler Morningstar Fund Award 2023. Morningstar udnævner hvert år de bedste fonde i Danmark inden for en række kategorier, de vurderer er særligt interessante for danske investorer. Sparindex DJSI World-fonden vinder prisen i kategorien Bedste Globale Aktiefond.