Regnskabssæsonen vil give bølgegang på aktiemarkederne

Det vil forventeligt give urolige vibrationer på aktiemarkederne, nu hvor den amerikanske regnskabssæson står for døren. Læs her, hvad chefstrateg Frederik Engholm forventer sig af den kommende tid.

I den kommende tid vil de største amerikanske virksomheder aflægge regnskab for 3. kvartal, som har været præget af forsyningsproblemer, stærkt forhøjede energi- og fragtpriser samt nedsmeltning i den kinesiske ejendomsgigant, Evergrande.

Ifølge chefstrateg Frederik Engholm har markederne allerede forberedt sig på, at virksomhedernes resultater kan lande inden for et meget bredt udfaldsrum, men til trods for det, skal man som privatinvestor i den kommende tid forberede sig på bølgegang på markederne.

”Vi venter, at usikkerheden omkring udbudssituationen vil lede til forhøjet volatilitet på markederne gennem regnskabssæsonen. Aktiekurserne vil særligt være følsomme over for negative nyheder om omkostningspres og forsyningssikkerhed, og derfor vil selskaber i de mest udsatte brancher som industri, råvarer/materialer og cyklisk/stabilt forbrug veje deres ord på en guldvægt. For mindre produktions- eller energiintensive sektorer som bl.a. IT, Kommunikation, Finans og Sundhed vil forsyningsudfordringerne næppe spille en større rolle for resultaterne,” siger Frederik Engholm.

Ifølge chefstrategen bliver det særligt interessant at holde øje med selskabernes udmeldinger om prisstigninger – det vil sige, hvor stor en del af deres stigende omkostninger, som virksomhederne kan sende videre til kunderne i form af prisstigninger, uden at efterspørgslen svinder.

Høje energipriser vil have begrænset effekt på de amerikanske aktier

Hvis vi ser nærmere på det ledende amerikanske aktieindeks, S&P 500, så vurderer Frederik Engholm generelt, at den samlede indtjening i USA er mindre følsom over for de høje energipriser. Det skyldes, at det amerikanske indeks har en høj andel af olie- og tech-selskaber, hvorimod det europæiske STOXX 600-indeks til sammenligning er tungere på industri og materialeproducenter.

”Den forskel er dog sandsynligvis allerede afspejlet i den seneste tids outperformance i amerikanske aktier, så vi fastholder fortsat vores præference for europæiske aktier overordnet set,” siger Frederik Engholm.

Det er chefstrategens forventning, at de forhøjede råvarepriser vil afspejle sig i betydelig indtjeningsmedvind hos råvareproducenterne under regnskabssæsonen.

”Vigtigst (…) er energisektorens indtjening, der med stigningen i olieprisen fra 43 til 73 USD/tønde i løbet af det seneste år, er bedret voldsomt. Vi venter at se lignende medvind i råvare-/materialesektoren, hvor mineselskabernes resultater igennem 3. kvartal har været understøttet af stærkt forhøjede priser på industrimetaller som kobber, jernmalm og aluminium. Det vil opveje den negative indvirkning på indtjeningen fra de højere energipriser.

Fortsat optimistiske udsigter

Skal Frederik Engholm se lidt længere frem end den uro, der forventeligt vil præge regnskabssæsonen, er udsigten fortsat optimistisk.

”Selv om vi kan forvente udsving i den kommende tid, vil retningen på det brede aktiemarked frem til nytår fortsat være dikteret af den overordnede økonomiske udvikling. Vi er stadig optimistiske ift. udsigterne, men vi vurderer også, at udfaldsrummet er øget noget. Det skyldes især det forhøjede inflationspres, der både dæmper den aktuelle vækst og kan fremrykke markedets forventninger til, hvornår der kommer stramninger fra den amerikanske centralbank.”

 

Kort om den amerikanske regnskabssæson

Flere analytikere forventer, at virksomhedernes indtjening vil være steget med ca. 28% i forhold til 3. kvartal sidste år. Væksten vil være væsentlig lavere end de to seneste kvartaler, hvor vækstraterne var 51% i 1. kvartal og 91% i 2. kvartal i forhold til 2020. Sammenligningsgrundlaget var da også den usædvanligt lave indtjening under corona-nedlukningen.

For det ledende amerikanske aktieindeks, S&P 500 som helhed er forventningerne en indtjeningsvækst på ca. 45% for 2021. For 2022 er forventningen ca. 9%. Til trods stigende udfordringer med omkostningspres og usikkerhed med forsyninger har dette ikke rykket sig nævneværdigt de seneste måneder.

Risikoen er dog stor for, at selskabernes udmeldinger om fremtiden – eller måske mangel på samme, vil få analytikernes estimater til at ændre sig betydeligt. Men spørgsmålet er, hvor meget virksomhederne reelt kan fortælle i en tid, hvor usikkerheden er stor omkring udbudsproblemer i økonomien.   

 

Relaterede Artikler

Aktuelt | 3 min

Bør man polstre sin portefølje med virksomhedsobligationer i det nuværende rentemiljø?

Virksomheder verden over kæmper med at skaffe varer og komponenter, og priserne på bl.a. energi stiger markant
Aktuelt | 4 min

Hvor hurtigt indhentes negative udsving?

På aktiemarkedet er det uundgåeligt, at der sker negative udsving. September og oktober måned er gode eksempler på, hvor hurtigt markedet kan henholdsvis falde brat og efterfølgende indhente det tabte. Men hvor hurtigt har markedet indhentet pludselige fald historisk? Det har vi set nærmere på.
Aktuelt | 1 min

Aktier, kreditspænd og renter op i oktober

Risikoappetitten vendte kraftigt tilbage i oktober – ikke generelt, men specifikt for aktier.