Sparinvest inkluderer nu alternative aktiver i ’Mix’ og ’Puljer’

Investeringer i alternative aktivklasser som infrastruktur og ’private equity’ bliver nu en del af Sparinvests blandede Mix-fonde og -puljer. Med disse investeringer giver Sparinvest private investorer mulighed for at investere i den attraktive aktivklasse, som ellers har været forbeholdt professionelle investorer som pensionskasser og forsikringsselskaber.

Alternative investeringer skaber robusthed og øger afkastet

Når man investerer, er det vigtigt at have en god balance mellem forskellige aktivklasser, som ikke svinger i takt. På den måde opnår man det bedst mulige forhold mellem afkast og risiko. Investeringerne fordeles derfor typisk mellem aktier og obligationer alt efter risikoappetit. Men ved at supplere med alternative aktiver kan forholdet mellem afkast og risiko forbedres yderligere, særligt i en periode som nu med lave forventede afkast på obligationer.

Investeringer, der skaber værdi for samfundet

Infrastrukturinvesteringer dækker over mange forskelligartede investeringsmuligheder, men fælles for dem alle er, at det er fysiske aktiver, som er medvirkende til, at hverdagen og samfundet kan fungere; eksempelvis motorveje, parkeringspladser, plejehjem, rent vand og grøn energi.

Infrastrukturinvesteringer er typisk mindre afhængige af den globale økonomi – populært sagt holder man ikke op med at bruge vand, surfe på nettet eller have behov for plejehjem, fordi væksten i verdensøkonomien i en periode er aftagende – eller en pandemi rammer verden. En investering i vindmøller eller fx plejehjem forventes at give en stabil, løbende indtjening og ditto afkast, som typisk ikke svinger i takt med afkastet på aktiemarkederne. Derfor kan man med investering i infrastruktur sprede den samlede risiko og bidrage til et bedre, langsigtet afkast.

Investeringer i infrastruktur-projekter kan betragtes som et supplement til obligationer. De forventes at levere stabile betalingsstrømme, og de underliggende kontrakter er typisk meget lange. Udfordringen ved infrastrukturinvesteringer er imidlertid, at de er svært tilgængelige for os private investorer, men når vi investerer i fællesskab bliver det en mulighed.

Teamet bag infrastrukturinvesteringerne har mange års erfaringer og har præsenteret gode resultater.

 

Hvorfor investere i infrastruktur?

  • Højere forventet afkast end obligationer
  • Leverer stabile betalingsstrømme – ofte understøttet af langsigtede kontrakter og subsidier
  • Lav korrelation/samvariation med aktier og obligationer
  • Løser essentielle opgaver for samfundet
  • Infrastruktur er et supplement til obligationer

’Private equity’ kan defineres som investering i ikke-børsnoterede private selskaber. Det vil sige, at selskaberne ikke er noteret på en offentlig børs. Som almindelig investor er det derfor svært at komme til at investere i ’private equity’, som således adskiller sig fra de traditionelle børsnoterede aktier, som allerede findes i ’Mix’ og ’Puljer’.

Fordelene ved investering i unoterede aktier er mange. For det første kan man forvente, at afkastpotentialet er højere for private, unoterede aktier. For det andet bidrager ’private equity’ til øget risikospredning. 

Investering i ’private equity’ kan dække over flere typer af selskaber. Det kan være investering i vækstselskaber (gazeller) som genererer god indtjening. Det kan være investering i modne stabile selskaber, der har brug for yderligere kapital til at vokse. Og det kan også være mindre selskaber, som blot er på idéstadiet, hvor den forretningsmæssige risiko er betydelig.

Afkastet i ’private equity’-investeringer kommer i form af kursreguleringer, udbytter fra selskaberne eller ved endeligt salg af en virksomhed. Sparinvest investerer i en såkaldt ’private equity-fund-of-funds’, hvor vi i fællesskab med andre investorer får adgang til investeringer i private selskaber i forskellige faser, brancher og geografiske områder. Dette er medvirkende til at stabilisere risikoen.

 

Hvorfor investere i 'private equity'?

  • Private equity er et supplement til traditionelle aktier
  • Mulighed for at generere et højere afkast end aktiemarkedet
  • Spreder risikoen i en portefølje, da private equity har nogle andre karakteristika end klassiske aktier

 

Den nye fordeling

I dag er Sparinvests Mix-fonde og -puljer investeret i enten aktier eller obligationer eller i et mix af begge. Fremover vil eksponeringen til alternative aktiver til en start udgøre ca. 2% af porteføljerne, men forventes på sigt at blive mere. Alternative investeringer kan dog maksimalt udgøre 10% af porteføljerne.

Alternativer i Sparinvests Mix-fonde

Mix-fonde_billede_01.jpg

Alternativer i Sparinvests Mix-puljer

Mix-puljer_billede_01.jpg

 

Relaterede Artikler

Aktuelt | 2 min

Hvad vil det sige at investere svanemærket?

Du reducerer måske allerede madspild, affaldssorterer, sparer på vandet og handler svanemærket. Men hvad gør du med dine investeringer? De kommer ligesom shampoo og vaskemiddel i svanemærkede varianter. Læs her, hvad det betyder at investere svanemærket.
Aktuelt | 4 min

Regnskabssæsonen vil give bølgegang på aktiemarkederne

Det vil forventeligt give urolige vibrationer på aktiemarkederne, nu hvor den amerikanske regnskabssæson står for døren. Læs her, hvad chefstrateg Frederik Engholm forventer sig af den kommende tid.
Aktuelt | 1 min

Aktier ned, renter op og kreditspænd uændrede i september

I september havde afkastmønstrene i finansmarkedet et usædvanligt forløb.