Sparinvest bidrog med halvdelen af inflow og investeringsafkast i Nykredit WM i 1.kvartal

Det er ca. to år siden, at Nykredit købte aktiemajoriteten i Sparinvest, og efter et konsolideringsår er vi nu for alvor begyndt at høste frugterne af samarbejdet. I første kvartal 2021 tegnede Sparinvest sig for halvdelen af netto-inflowet i Nykredit Wealth Management (WM) såvel som for omkring halvdelen af kvartalsafkastet.

”Jeg er stolt over, at Sparinvest i første kvartal af året markerer sig så flot, og at det sker kun to år efter sammenlægningen ”, siger adm. direktør i Sparinvest, Jørgen Søgaard-Andersen.

Nykredit og Sparinvests kunder skød i alt 14,7 mia. kr. ind i investeringsforeninger i første kvartal af året, og ca. halvdelen (7,8 mia. kr.) kom altså fra Sparinvest. Heraf bidrog Sparinvests partner-pengeinstitutter med hele 3,6 mia. kr. i første kvartal.

"Hvor vi virkelig har vundet frem i første kvartal er på både institutionelle kunder samt vores partner-pengeinstitutter, herunder egenbeholdningen, og vi ser stadig en god efterspørgsel. Derudover fortsætter interessen for vores passive aktiefonde med at stige,” siger Jørgen Søgaard-Andersen.
Sparinvest tilbyder en bred produkt-og servicepalette, som henvender sig til mange forskellige kundeønsker og -behov. Eksempelvis tilbyder vi såvel aktivt som passivt forvaltede fonde, rådgivning og forvaltning af pengeinstitutters egenbeholdning og løsninger til institutionelle kunder i ind- og udland. Dette er en af årsagerne til, at vi kan levere et stærkt inflow - som overgår egne forventninger.

Afkast drager fordel af Value-rotation

Value-strategien er fortsat en af Sparinvests kernestrategier, og denne aktiestrategi har været en væsentlig bidragsyder til førstekvartals samlede investeringsafkast. Nykredits samlede investeringsafkast til kunderne i 1. kvartal kom op på 7,3 mia. kr., og også her tegnede Sparinvest sig for ca. halvdelen.

"Det er meget interessant, fordi vores Value-strategier er en del af forklaringen på det gode afkast i første kvartal. Vi drager virkelig fordel af Value-rotationen. Netop Value-investeringsstilen var udfordret i 2020 men det har ændret sig markant i de seneste kvartaler. Vores globale Value-aktier har det seneste år givet et afkast på ca. 43 pct., mens sammenligningsgrundlaget har givet et afkast på ca. 26 pct. Dette markante merafkast er kommet vores partner-pengeinstitutters kunder til gode,” siger Jørgen Søgaard-Andersen.

Sparinvest tegnede sig ved udgangen af første kvartal 2021 for 122 mia. kr. af Nykredits samlede formue under forvaltning på 394 mia. kr.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 1 min

Risikofyldte aktiver steg i juni samtidig med kurvefladning og sektorrotation

Udviklingen i finansmarkedet i juni var kendetegnet ved positive afkast på risikofyldte aktiver kombineret med en fladere rentekurve som følge af højere korte statsrenter og lavere lange statsrenter.
Aktuelt | 3 min

Kun ni ”mørkegrønne” investeringsfonde – fem af dem er fra Sparinvest – FinansWatch

Ny regulering skal skubbe investeringsfonde i en mere bæredygtig retning. Af alle de 1.078 børsnoterede danske investeringsfonde er der kun ni, der kalder sig "mørkegrønne." Det skriver nyhedsmediet FinansWatch.
Aktuelt | 3 min

Bæredygtige investeringer – find vej i de tre nye kategorier

Der er kommet et nyt og fælles bæredygtigheds-regelsæt, der kategoriserer investeringsforeningerne. Der er tale om nye EU-regler – den såkaldte disclosure-forordning – der skal gøre det nemmere at investere sine penge bæredygtigt.