Sparinvest bidrog med halvdelen af inflow og investeringsafkast i Nykredit WM i 1.kvartal

Det er ca. to år siden, at Nykredit købte aktiemajoriteten i Sparinvest, og efter et konsolideringsår er vi nu for alvor begyndt at høste frugterne af samarbejdet. I første kvartal 2021 tegnede Sparinvest sig for halvdelen af netto-inflowet i Nykredit Wealth Management (WM) såvel som for omkring halvdelen af kvartalsafkastet.

”Jeg er stolt over, at Sparinvest i første kvartal af året markerer sig så flot, og at det sker kun to år efter sammenlægningen ”, siger adm. direktør i Sparinvest, Jørgen Søgaard-Andersen.

Nykredit og Sparinvests kunder skød i alt 14,7 mia. kr. ind i investeringsforeninger i første kvartal af året, og ca. halvdelen (7,8 mia. kr.) kom altså fra Sparinvest. Heraf bidrog Sparinvests partner-pengeinstitutter med hele 3,6 mia. kr. i første kvartal.

"Hvor vi virkelig har vundet frem i første kvartal er på både institutionelle kunder samt vores partner-pengeinstitutter, herunder egenbeholdningen, og vi ser stadig en god efterspørgsel. Derudover fortsætter interessen for vores passive aktiefonde med at stige,” siger Jørgen Søgaard-Andersen.
Sparinvest tilbyder en bred produkt-og servicepalette, som henvender sig til mange forskellige kundeønsker og -behov. Eksempelvis tilbyder vi såvel aktivt som passivt forvaltede fonde, rådgivning og forvaltning af pengeinstitutters egenbeholdning og løsninger til institutionelle kunder i ind- og udland. Dette er en af årsagerne til, at vi kan levere et stærkt inflow - som overgår egne forventninger.

Afkast drager fordel af Value-rotation

Value-strategien er fortsat en af Sparinvests kernestrategier, og denne aktiestrategi har været en væsentlig bidragsyder til førstekvartals samlede investeringsafkast. Nykredits samlede investeringsafkast til kunderne i 1. kvartal kom op på 7,3 mia. kr., og også her tegnede Sparinvest sig for ca. halvdelen.

"Det er meget interessant, fordi vores Value-strategier er en del af forklaringen på det gode afkast i første kvartal. Vi drager virkelig fordel af Value-rotationen. Netop Value-investeringsstilen var udfordret i 2020 men det har ændret sig markant i de seneste kvartaler. Vores globale Value-aktier har det seneste år givet et afkast på ca. 43 pct., mens sammenligningsgrundlaget har givet et afkast på ca. 26 pct. Dette markante merafkast er kommet vores partner-pengeinstitutters kunder til gode,” siger Jørgen Søgaard-Andersen.

Sparinvest tegnede sig ved udgangen af første kvartal 2021 for 122 mia. kr. af Nykredits samlede formue under forvaltning på 394 mia. kr.

Relaterede Artikler

Aktuelt | 4 min

Sådan beskytter du din opsparing mod inflation

Det seneste år har vi set priserne eksplodere på både dagligvarer, brændstof og gas. Og det har presset rådighedsbeløbet for de fleste. Men inflationen har også påvirket vores opsparing i banken, som nu mister værdi. Det kan derfor være en god idé at investere en del af din opsparing, også selv om der lige nu er turbulens på aktiemarkedet. Det siger seniorspecialist Jeanette Kølbek.
Aktuelt | 2 min

Investeringsfonden Sparindex Bæredygtige Europa vinder ’Bedst i test’

Forbrugerrådet Tænk har netop kåret Sparindex Bæredygtige Europa som vinder i ’Bedst i test’ blandt alle danske svanemærkede investeringsfonde, både aktive og passive.
Aktuelt | 2 min

Fra risikoappetit til risikoaversion i august

I august var investoradfærden præget af risikoappetit i første halvdel af måneden, mens fornyet risikoaversion (investors modvilje mod at påtage sig risiko uden at blive kompenseret for det) overtog i anden halvdel af måneden. Denne udvikling var formentlig påvirket af, at de korte amerikanske statsrenter genoptog stigningerne efter en periode med en mere flad renteudvikling i juli. Mod slutningen af august blev rentestigningerne intensiveret på baggrund af budskaber fra både Federal Reserve og ECB, som igen understregede behovet for monetære stramninger for at dæmpe inflationen.