Risikoappetitten blev opretholdt i december

Mod slutningen af 2020 dominerede risikoappetitten fortsat i finansmarkedet.

Mod slutningen af 2020 dominerede risikoappetitten fortsat i finansmarkedet.
Den negative udvikling i viruskurverne i USA og Europa blev holdt op imod positive nyheder på områderne vacciner, hjælpepakker og Brexit.

Globale aktier steg med 3,8% i lokalvaluta opgjort på MSCI ACWI. Omregnet til DKK udgjorde stigningen 2,3%. Udviklingen var trukket af Emerging Markets, som steg med 5% opgjort i DKK. Den positive udvikling gjorde sig også gældende i kreditmarkedet. Kreditspænd (som er merrenten ved investering i en kreditobligation relativt til en statsobligation, red.) på europæiske Investment Grade-obligationer og High Yield-obligationer faldt med henholdsvis 2 basispoint og 13 basispoint i december. Det medførte merafkast på henholdsvis 0,3% og 0,9% for de to kategorier i forhold til afkastet på sammenlignelige obligationer. Renten på danske 10-årige statsobligationer forblev uændret på niveauet -0,5% i forrige måned.

Læs hele kommentaren her

Relaterede Artikler

Aktuelt | 1 min

Sparinvest slår 97% af konvertible-konkurrenter midt i inflationspanik – Bloomberg News

Sparinvests konvertible obligationer har slået de fleste af sine konkurrenter midt i en bølge af inflationsangst, skriver nyhedsbureauet Bloomberg News.
Aktuelt | 1 min

Sparinvest bidrog med halvdelen af inflow og investeringsafkast i Nykredit WM i 1.kvartal

Det er ca. to år siden, at Nykredit købte aktiemajoriteten i Sparinvest, og efter et konsolideringsår er vi nu for alvor begyndt at høste frugterne af samarbejdet. I første kvartal 2021 tegnede Sparinvest sig for halvdelen af netto-inflowet i Nykredit Wealth Management (WM) såvel som for omkring halvdelen af kvartalsafkastet.
Aktuelt | 2 min

Ændrede regler fra 2022 for beskatning af udbytte af danske aktier i investeringsforeninger

Danske udbyttebetalende investeringsforeninger vil ikke længere være fritaget for beskatning af udbytte af danske aktier. Ændringen har dog kun en mindre effekt på nettoafkastet.