Eksklusioner & etik

Alle vores fonde ekskluderer virksomheder, som er involverede i handel med kontroversielle våben. Vores etiske fonde går skridtet videre og ekskluderer endnu flere virksomheder.

Universelle eksklusioner

Vi tror på, at ESG-integration og aktivt ejerskab er stærke værktøjer, som gør det muligt for investorer at sammensætte en bred og forskelligartet portefølje med passende risikospredning, samtidig med at der bliver taget højde for ESG-forhold. I vores aktive fonde er det en af de faktorer, der kan føre til, at vore teams udvælger eller afviser potentielle investeringer. I alle vores fonde samarbejder vi ligeledes med virksomhederne om god selskabsledelse, sociale og miljømæssige forhold.

Se Sparinvests liste over ekskluderede virksomheder

Eksklusionspolitik

Vi har valgt, at ingen af vore fonde investerer i virksomheder, hvor det er bekræftet, at de er producenter eller distributører af kontroversielle våben. Kontroversielle våben er: personelminer, klyngebomber, biologiske våben, kemiske våben, forarmet uran og atomvåben, som ligger uden for Traktaten om ikke-spredning af kernevåben. Hvis der i en eksisterende portefølje viser sig at være påbegyndt den slags aktiviteter, vil vi sælge aktieposten så hurtigt, som det med rimelighed lader sig gøre.

Herudover omfatter vores eksklusionspolitik også såkaldte klima-højrisikable virksomheder samt virksomheder, hvor dialogen har været resultatløs.

Læs mere om hvorfor Sparinvest ekskluderer visse virksomheder

Etiske fonde

For at give vores kunder flere valgmuligheder tilbyder vi en række etiske fonde. Disse fonde ekskluderer virksomheder på baggrund af overtrædelse af internationale normer, og hvis de er involverede i visse sektorer.

Sparinvest har over 10 års erfaring med at screene fonde

Hvad er forskellen på bæredygtig og etisk investering?

Inden for kapitalforvaltning bliver begreberne bæredygtig investering og etisk investering ofte brugt vilkårligt, hvilket kan forvirre. Så hvad er forskellen? Her er vores definition:

Bæredygtig investering

  • Porteføljeforvalterne overvejer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og muligheder (ESG-forhold), før de investerer og løbende, mens de investerer, da disse forhold kan have indflydelse på det langsigtede investeringsafkast.
  • Porteføljeforvalterne udøver aktivt ejerskab - herunder stemmerettigheder på aktionærmøder og indgår i dialog med virksomheder om at afværge risici og udnytte mulighederne inden for ESG.
  • Porteføljeforvalterne skal have en strategi for virksomheder med dårlige ESG-forhold. Det betyder ikke nødvendigvis, at de skal undlade at investere i disse virksomheder. En politik, hvor man involverer sig i virksomheder for at opnå forbedringer, er udtryk for en stærk holdning til ansvarlig investering.

Etisk investering

  • Etisk investering handler især om større fokus på etiske og moralske værdier.
  • Etisk investering har de samme karakteristika som bæredygtig investering - dvs. ESG-integration og aktivt ejerskab - men har typisk derudover en række screeningskriterier for at imødekomme investorernes etiske og moralske præferencer.
  • I etiske fonde kan virksomheder med dårlige ESG-forhold have større sandsynlighed for at blive ekskluderet.

Normbaseret

Vi ekskluderer virksomheder baseret på overtrædelser af internationale normer for menneskerettigheder, arbejdsmarkedsforhold, miljøet og antikorruption.

De underliggende normer er opstået inden for rammerne af blandt andet FN's Global Compact-initiativ og FN's vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder, ILO-konventionerne samt OECD’s retningslinjer.

Sektorbaseret

Vi ekskluderer hele sektorer. Baseret på omsætningseksponering har vi nultolerance over for produktion - og maksimum 5 pct. distribution - af:

**Nultolerance for produktion og distribution af krigsvåben; 5 pct. tolerance for produktion eller distribution af militærudstyr.
**(5 pct. tolerance for termisk fremstilling eller distribution).