INDEX Stabile Obligationer KL A

Morningstar

{{circleReturns.selectedValue.returnValueSign}} {{circleReturns.selectedValue.returnValueAbs.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })}}%

Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Navn
INDEX Stabile Obligationer KL A
Investerings-strategi
Investeringsstrategien er sammensat med det formål at være placeret neutralt i forhold til markedsindekset, dvs. det bestræbes at skabe samme afkast- og risikoprofil som på markedsindekset, og succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Afdelingen har en varighedsbegrænsning på 3. Den korte porteføljevarighed betyder, at man som investor sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving. Afdelingen investerer primært i korte stats-og realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne har særlig høj sikkerhed.
ISIN
DK0060057487
Fordeling
99% Obligationer, 1% Likvider & øvrige
Indre værdi
128,82 DKK 20. marts 2023
Rådgivere
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Transaktionsomk.
0,03%

Afkast

Indre værdi
128,82
Afkast
{{returns.selectedRefundsOption.returnValue == null ? "-" : (returns.selectedRefundsOption.returnValue > 0 ? "+" : "") + (returns.selectedRefundsOption.returnValue.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Benchmark: 20% NCM2GB + 30% Nykredit Lange Plus + 50% Nordea CM3NC
Morningstar™: DKK Domestic Bond - Short Term
*Benchmark: 20% NCM2GB + 30% Nykredit Lange Plus + 50% Nordea CM3NC
**2023: Nuværende afkast fra år til dato
Tidsperiode Fond Morningstar™ Kategori Benchmark
1 dag 0,12 0,22 0,17
1 uge 0,71 0,57 0,78
1 måned 0,68 0,21 0,62
3 måneder 0,92 0,49 1,12
6 måneder 0,66 0,96 0,65
År til dato 1,37 0,91 1,49
1 år -4,51 -4,26 -5,27
3 år ann. -2,56 -2,39 -2,81
5 år ann. -1,48 -1,33 -1,49
10 år ann. - - -

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8
HØJ

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål.

Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”.

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fordeling

Sidste opdatering: 17. marts 2023
*Benchmark: 20% NCM2GB + 30% Nykredit Lange Plus + 50% Nordea CM3NC

Beholdning

Beholdning Land Sektor Valuta Vægt %
{{hd.Name == null ? "-" : hd.Name}} {{hd.CountryName == null ? "-" : hd.CountryName}} {{hd.BondType == null ? "-" : hd.BondType}} {{hd.SectorLabel == null ? "-" : hd.SectorLabel}} {{hd.LocalCurrencyCode == null ? "-" : hd.LocalCurrencyCode}} {{hd.Percentage == null ? "-" : (hd.Percentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Senest opdateret: 31-01-2023

Omkostninger

Omkostninger
Løbende adm. omkostninger - Sidste opdatering: 5. april 2022 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
ÅOP - Sidste opdatering: 17. marts 2023 } {{expenses.DanishAaopPercentage == null ? "-" : (expenses.DanishAaopPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Indirekte handelsomkostninger {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Transaktionsomk. {{expenses.TransactionCostTotalPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostTotalPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Management fee {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Seneste adm. omkostninger - pr. 5. april 2022 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Forventede adm. omkostninger {{expenses.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (expenses.ExpectedTerPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Handelsomkostninger
Maks. Emissionstillæg {{expenses.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.FrontLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
Maks. Indløsningsfradrag {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakta og downloads

Downloads
Faktaark
Central information
Historisk afkastrapport
Bæredygtighedsrelateret information
Dato Udbytte pr. bevis
20. februar 2019 0,9 DKK
21. februar 2020 0,4 DKK
23. februar 2021 0,1 DKK
23. februar 2022 0 DKK
9. februar 2023 0 DKK
Stamdata
Fondskode (ISIN) DK0060057487
Fondens startdato 18. december 2006
Stykstørrelse 100,00 DKK
Børsnoteret Nasdaq Copenhagen
Udbyttetype Udloddende
Udstedelsesvaluta DKK
Domicil Danmark
Administrationsselskab Nykredit Bank A/S
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Copenhagen Branch
Porteføljemanager
Morten Estrup - Nykredit Bank A/S
Janne Bjerregaard - Nykredit Bank A/S
Profil
Investeringsprofil Passiv
Investeringskoncept Indeksinvestering
Omsætningshastighed -
Type Obligationer
Investeringsområde -
Benchmark 20% NCM2GB + 30% Nykredit Lange Plus + 50% Nordea CM3NC
Active share -
Dagens tal Opdateret
Indre værdi 128,82 DKK 20. marts 2023
Formue 2.576,0 mio. DKK 17. marts 2023
1 år 3 år 5 år 10 år
Gennemsnitligt årligt afkast
-4,51 -2,56 -1,48 -
Volatilitet
4,91 3,12 2,50 -
Sharpe Ratio
-1,26 -0,95 -0,61 -
Tracking Error
1,10 0,66 0,52 -
Information Ratio
0,70 0,35 0,00 -