{{fundList.labels.pageTitle}}

{{fundList.labels.pageContentText}}

{{fundList.labels.noResults}}
{{fundList.labels.columns.name.label}} {{fundList.labels.columns.sedol.label}} {{fundList.labels.columns.wkn.label}} {{fundList.labels.columns.valoren.label}} {{fundList.labels.details.isin}} {{fundList.labels.columns.type.label}} {{fundList.labels.columns.morningstarRating.label}} {{fundList.labels.columns.risk.label}} {{fundList.labels.columns.esgCategoryLabel.label}} {{fundList.labels.columns.priipRisk.label}} {{fundList.labels.columns.return3YearsAnnualized.label}} {{fundList.labels.columns.returnYearToDate.label}} {{fundList.labels.columns.nav.label}} {{fundList.labels.columns.nav.label}} {{fundList.labels.columns.offer.label}} {{fundList.labels.columns.bid.label}} {{fundList.labels.columns.dayChange.label}} {{fundList.labels.columns.bidDate.label}} {{fundList.labels.columns.returnYearToDate.label}} {{fundList.labels.columns.return1Day.label}} {{fundList.labels.columns.return1Month.label}} {{fundList.labels.columns.return6Months.label}} {{fundList.labels.columns.return1Year.label}} {{fundList.labels.columns.return5YearsAnnualized.label}} {{fundList.labels.columns.returndate.label}} {{fundList.labels.columns.dkTrafficLight.label}} {{fundList.labels.columns.risk.label}} {{fundList.labels.columns.standardDeviation3Years.label}} {{fundList.labels.columns.standardDeviation5Years.label}} {{fundList.labels.columns.standardDeviation10Years.label}} {{fundList.labels.columns.sharpeRatio3Years.label}} {{fundList.labels.columns.danishAop.label}} {{fundList.labels.columns.transactionCostTotalPercentage.label}} {{fundList.labels.columns.terPercentage.label}} {{fundList.labels.columns.terDate.label}} {{fundList.labels.columns.ongoingCharge.label}} {{fundList.labels.columns.transactionCostIndirect.label}} {{fundList.labels.columns.frontLoad.label}} {{fundList.labels.columns.deferLoad.label}} {{fundList.labels.columns.dividend.label}} {{fundList.labels.columns.dividendDate.label}} {{fundList.labels.columns.taxYear.label}} {{fundList.labels.columns.factsheet.label}} {{fundList.labels.columns.kidd.label}} {{fundList.labels.columns.priipsKid.label}} {{fundList.labels.columns.priipsHistoricalReturns.label}} {{fundList.labels.columns.esg.label}} {{fundList.labels.columns.downloads.label}}
{{fundList.labels.columns.name.label}} {{fundList.labels.columns.sedol.label}} {{fundList.labels.columns.wkn.label}} {{fundList.labels.columns.valoren.label}} {{fundList.labels.details.isin}} {{fundList.labels.columns.type.label}} {{fundList.labels.columns.morningstarRating.label}} {{fundList.labels.columns.risk.label}} {{fundList.labels.columns.esgCategoryLabel.label}} {{fundList.labels.columns.priipRisk.label}} {{fundList.labels.columns.return3YearsAnnualized.label}} {{fundList.labels.columns.returnYearToDate.label}} {{fundList.labels.columns.nav.label}} {{fundList.labels.columns.nav.label}} {{fundList.labels.columns.offer.label}} {{fundList.labels.columns.bid.label}} {{fundList.labels.columns.dayChange.label}} {{fundList.labels.columns.bidDate.label}} {{fundList.labels.columns.returnYearToDate.label}} {{fundList.labels.columns.return1Day.label}} {{fundList.labels.columns.return1Month.label}} {{fundList.labels.columns.return6Months.label}} {{fundList.labels.columns.return1Year.label}} {{fundList.labels.columns.return5YearsAnnualized.label}} {{fundList.labels.columns.returndate.label}} {{fundList.labels.columns.dkTrafficLight.label}} {{fundList.labels.columns.risk.label}} {{fundList.labels.columns.standardDeviation3Years.label}} {{fundList.labels.columns.standardDeviation5Years.label}} {{fundList.labels.columns.standardDeviation10Years.label}} {{fundList.labels.columns.sharpeRatio3Years.label}} {{fundList.labels.columns.danishAop.label}} {{fundList.labels.columns.transactionCostTotalPercentage.label}} {{fundList.labels.columns.terPercentage.label}} {{fundList.labels.columns.terDate.label}} {{fundList.labels.columns.ongoingCharge.label}} {{fundList.labels.columns.transactionCostIndirect.label}} {{fundList.labels.columns.frontLoad.label}} {{fundList.labels.columns.deferLoad.label}} {{fundList.labels.columns.dividend.label}} {{fundList.labels.columns.dividendDate.label}} {{fundList.labels.columns.taxYear.label}} {{fundList.labels.columns.factsheet.label}} {{fundList.labels.columns.kidd.label}} {{fundList.labels.columns.priipsKid.label}} {{fundList.labels.columns.priipsHistoricalReturns.label}} {{fundList.labels.columns.esg.label}} {{fundList.labels.columns.downloads.label}}
{{fund.Name}} {{fund.Name}}{{fund.Name}}{{fund.Name}}{{fund.Name}}{{fund.Name}}{{fund.Name}} {{fund.Sedol}} {{fund.Wkn}} {{fund.Valoren}} {{fund.Isin}} {{fund.Type}} / {{fund.Country}}
{{fundList.labels.morningstarRatingMissing}}
{{i}}
{{fund.EsgCategory}}
{{fundList.labels.priipRiskMissing}}
{{i}}
{{fund.Return3YearsAnnualizedPercentage == null ? "-" : (fund.Return3YearsAnnualizedPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}} {{fund.ReturnYearToDatePercentage == null ? "-" : (fund.ReturnYearToDatePercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.CustomNav != null ? (fund.CustomNav.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) : (fund.InnerValueAmount != null ? (fund.InnerValueAmount.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) : '-')}} {{fund.CustomNav != null ? (fund.CustomNav.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) : (fund.InnerValueAmount != null ? (fund.InnerValueAmount.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) : '-')}} {{fund.CustomOffer == null ? "-" : (fund.CustomOffer.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.CustomBid == null ? "-" : (fund.CustomBid.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.DailyReturn == null ? "-" : (fund.DailyReturn.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + '%'}} {{fund.InnerValuePriceDate == null ? "-" : (fund.InnerValuePriceDate)}} {{fund.ReturnYearToDatePercentage == null ? "-" : (fund.ReturnYearToDatePercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.Return1DayPercentage == null ? "-" : (fund.Return1DayPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.Return1MonthPercentage == null ? "-" : (fund.Return1MonthPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.Return6MonthsPercentage == null ? "-" : (fund.Return6MonthsPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.Return1YearPercentage == null ? "-" : (fund.Return1YearPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.Return5YearsAnnualizedPercentage == null ? "-" : (fund.Return5YearsAnnualizedPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.ProductReturnDate == null ? "-" : fund.ProductReturnDate}} {{fund.DkTrafficLight}}{{fund.DkTrafficLight == null ? "-" : ""}}
{{i}}
{{fund.StandardDeviation3YearsPercentage == null ? "-" : (fund.StandardDeviation3YearsPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.StandardDeviation5YearsPercentage == null ? "-" : (fund.StandardDeviation5YearsPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.StandardDeviation10YearsPercentage == null ? "-" : (fund.StandardDeviation10YearsPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.SharpeRatio3Years == null ? "-" : (fund.SharpeRatio3Years.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{(fund.DanishAopPercentage == null || (fundList.labels.columns.hideAaopOnLuxFunds && fund.IsLuxFund)) ? "-" : (fund.DanishAopPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{(fund.TransactionCostTotalPercentage == null) ? "-" : (fund.TransactionCostTotalPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.TerPercentage == null ? "-" : (fund.TerPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.TerFromDate == null ? "-" : (fund.TerFromDate.toLocaleString('da-DK'))}} {{fund.ExpectedTerPercentage == null ? "-" : (fund.ExpectedTerPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (fund.TransactionCostIndirectPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.FrontLoadPercentage == null ? "-" : (fund.FrontLoadPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (fund.DeferLoadPercentage.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.DistributionDate == null ? "-" : (fund.DistributionTotal.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}} {{fund.DistributionDate == null ? "-" : fund.DistributionDate}} {{!fund.DistributionTaxYear ? "-" : fund.DistributionTaxYear}} - - - - - {{fundList.labels.downloadsButton}}
{{fundList.labels.benchmark}}: {{fund.BenchmarkName}}
{{fundList.labels.morningstarLegend}}: {{fund.MorningstarBenchmarkName}}
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling
{{fundList.labels.details.name}}
{{fund.Name}} ({{fund.TradingSymbol}})
{{fundList.labels.details.fundNoteLabel}}
{{fund.FundNote}}
{{fundList.labels.details.investmentStrategy}}
{{fund.InvestmentStrategy}}
{{fundList.labels.details.isin}}
{{fund.Isin}}
{{fundList.labels.details.assetAllocation}}
{{fund.Allocation}}
{{fundList.labels.details.morningstarCategory}}
{{fund.MorningstarBenchmarkName}}
{{fundList.labels.details.nav}}
{{fund.InnerValueText}}
{{fundList.labels.details.dailyReturn}}
{{fund.DailyReturn == null ? "-" : (fund.DailyReturn.toLocaleString('da-DK', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 }))}}%
{{fundList.labels.details.publicDistribution}}
{{fund.MarketingApprovalIn}}
{{fundList.labels.details.distributionType}}
{{fund.IncomeDistribution}}
{{fundList.labels.details.terPercentageLabel}}
{{fund.TerPercentage}}%
{{fundList.labels.details.managerNames}}
{{name + (fund.AdvisorCompany ? ' - ' + fund.AdvisorCompany : '')}}