Aktivt ejerskab

Vi arbejder aktivt for at skabe et godt afkast på en samfundsansvarlig og bæredygtig måde.

Sådan udøver vi aktivt ejerskab

Bæredygtig investering slutter ikke ved beslutningen om køb af et konkret værdipapir. Efter købet fortsætter vi med at monitorere vores investeringer samt risici og muligheder. Og vi gør mere end det.

Som langsigtet investor har vi en oprigtig interesse i, hvordan den enkelte virksomhed driver sin forretning - både på kort og lang sigt.

Vi har både muligheden og ansvaret for at være aktive ejere ved at være i dialog med de virksomheder, som vi investerer i, og potentielt påvirke deres adfærd.

Målsætningen med aktivt ejerskab er at guide og fremme den langsigtede værdiskabelse til gavn for vores kunder. I praksis indgår disse to væsentlige elementer:

  • Brug af stemmeret på generalforsamlinger i vores aktieporteføljer
  • Direkte dialog og engagement med virksomhederne

Sparinvest følger retningslinjerne i "Anbefaling for aktivt ejerskab" fra Komiteen for God Selskabsledelse.

 

Her kan du slå op og se, hvordan vi har stemt på generalforsamlingerne i de enkelte virksomheder:

Engagementliste