Sparinvest Svanemærkede fonde

 

Sparinvest har en lang historie med investeringer i bæredygtige selskaber, fordi vi er overbeviste om, at virksomheder, der reducerer deres negative påvirkning af samfundet og bidrager positivt til at løse verdens fælles udfordringer, klarer sig bedre på lang sigt.

Vores analyser og mangeårige erfaring med inddragelse af bæredygtighedsanalyser i investeringsprocessen tyder på, at det kan gavne afkastet.

Det er ambitionen for alle vores fonde at skabe både værdi for vores kunder og nytte for samfundet omkring os. Svanemærket er en certificering af den ekstra indsats, vi gør.

 

Bæredygtighed betaler sig på flere måder

Sparinvest tilbyder disse svanemærkede fonde:

 

Hvad vil det sige at investere svanemærket?

svanemaerket.png

I Danmark er det organisationen Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket. Og uanset om du køber svanemærkede fødevarer, shampoo eller investeringsfonde, så gælder det for dem alle, at der ligger en omfattende certificeringsproces bag.

Det helt centrale ved at være en svanemærket investering er, at det er en uafhængig instans, som tjekker, at produktet opfylder en lang række af krav til bæredygtighed. På den måde kan du være sikker på, at du investerer bæredygtig, hvis du vælger en sådan investeringsfond.

 

25 obligatoriske krav skal være opfyldt for at få Svanemærket

For at en investeringsfond kan blive svanemærket, skal den opfylde 25 specifikke krav inden for forskellige kategorier.

Der er eksempelvis en række krav til, hvad investeringsfonden IKKE må investere i. Der må ikke investeres i virksomheder, som ikke følger internationale normer og konventioner i forhold til fx menneskerettigheder, grov korruption og grove miljøovertrædelser. Der må heller ikke investeres i virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen omhandler atomkraft, våben tobak og fossile brændstoffer.

Der er også en række krav til, hvordan man udvælger de virksomheder, som en svanemærket investeringsfond indeholder. Mindst halvdelen af fondens investeringer skal være i virksomheder, der har en stærk bæredygtighedsprofil. Dette bliver vurderet via en såkaldt ESG-analyse (Environmental, Social og Governance). Her vurderer man, hvordan virksomheden forholder sig til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.
Det er et krav, at der er fuld åbenhed om fondens investeringer og arbejde med bæredygtighed for at kunne blive svanemærket. Fonden skal oplyse, hvilke aktier og obligationer, der findes i fonden. Og disse oplysninger skal være offentligt tilgængeligt. Og hvert år skal der udgives en rapport om fondens aktiviteter inden for ESG og bæredygtighed.

 

Bæredygtige investeringer er mere end blot klima og CO2-aftryk

I Sparinvest er vores bæredygtige investeringstilgang, at vi forsøger at påvirke de enkelte virksomheder i en mere bæredygtig retning. Derfor investerer vi også i virksomheder, der måske ikke er i mål med den bæredygtige omstilling, men som arbejder på det. Det kalder vi for aktivt ejerskab.

For at være svanemærket skal mindst 90% af en portefølje i en investeringsfond være bæredygtighedsanalyseret. Her ser man ikke kun på en virksomhedernes miljø- og klimapåvirkninger, men også på fx diversitet i ledelsen, udvikling af medarbejdernes kompetencer og foranstaltninger som kan modvirke korruption og lignende. Der bliver også set på, hvad den enkelte virksomhed gør for at præge alle sine underleverandører i samme bæredygtige retning.

 

Læs rapport om Sparinvests svanemærkede fonde her.

Sparinvest Bæredygtige Aktier

Se mere information og fondsdetaljer om fonden Sparinvest Bæredygtige Aktier.
Læs mere

Bæredygtig investering

Læs om Sparinvests tilgang til bæredygtig investering

Læs mere