Indeksinvestering

Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunne tilbyde danske investorer en række forskellige indeksafdelinger, som til forskel fra afdelinger i aktivt forvaltede investeringsforeninger følger udviklingen i udvalgte markedsindeks.

Bag om indeksinvestering

Indeksinvestering er en oplagt mulighed for de investorer, der ønsker at investere billigt og ikke ønsker at bruge en masse tid på at analysere virksomheder og overvåge markedet.

Ved indeksinvestering behøver man ikke at foretage konkrete vurderinger og dybdegående analyser af de enkelte aktier. Dermed spares betragtelige ressourcer i administrationen af porteføljen, og det er årsagen til at omkostningerne kan holdes på et minimum.

Når man opbygger en indeksfond, er første trin at udvælge det indeks, man vil følge. Herefter gælder det så om at opbygge en portefølje af aktier eller obligationer, der afspejler det indeks. Et eksempel på et aktieindeks er det danske OMX C25 indeks. Som investor kan man således ved at købe ét bevis i en indeksfond få et afkast, der afspejler afkastet på OMX C25 indekset.

Sparindex tilbyder investering i 22 forskellige indeksfonde fordelt på både aktie- og obligationsfonde samt tre blandede afdelinger.

 

De 20 indeksafdelinger

Udvalget af Sparindex-fondene er nøje sammensat, så investorer selv kan sammensætte en attraktiv portefølje, der passer til den ønskede risiko og eventuelle behov for bæredygtighed.

Indeksafdelingerne består af ni regionsopdelte afdelinger, der alle fungerer som individuelle byggeklodser, samt en afdeling for danske aktier. Hertil kommer tre globale afdelinger, tre blandede afdelinger, der dækker hele spektret fra lav til høj risiko, tre bæredygtige aktieafdelinger samt en obligationsafdeling, der primært investerer i korte sats- og realkreditobligationer.

 

Globale afdelinger

Fond Karakteristika
INDEX Globale Aktier KL

Developed Markets
Emerging Markets

INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL Developed Markets
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL Developed Markets
INDEX Emerging Markets KL Emerging Markets
INDEX Bæredygtige Global KL Bæredygtig
INDEX DJSI World KL Bæredygtig

 

Blandede afdelinger

Lav Risiko Mellem Risiko Høj Risiko
INDEX Lav Risiko KL INDEX Mellem Risiko KL INDEX Høj Risiko KL

 

Indeksinvestering siden 2001

Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunne tilbyde danske investorer en række forskellige indeksafdelinger, som til forskel fra afdelinger i aktivt forvaltede afdelinger følger udviklingen i udvalgte markedsindeks. Indeksafdelingerne brandes under navnet Sparindex.

Sparindex er siden 2001 vokset betydeligt, og er i dag blandt Danmarks største forvaltere af børsnoterede indeksfonde. Med tiden er produktudbuddet blevet udvidet blandt andet med tre blandede indeksafdelinger, hvor der investeres i både aktier og obligationer, og senest med et bæredygtigt indeksunivers. Det betyder, at Sparinvest med Sparindex i dag kan tilbyde en bred variation af indeksafdelinger, der passer til mange forskellige ønsker og behov.

I en aktivt forvaltet portefølje vil en porteføljeforvalter forsøge at udvælge de værdipapirer, som vurderes at have størst chance for at give et højt afkast. I indeksafdelinger foretager porteføljeforvalteren ingen analyser for at udvælge de aktier, der investeres i. Målet for en indeksafdeling er at følge et bestemt markedsindeks, og det er porteføljeforvalterens opgave at afstemme porteføljen, så den lægger sig så tæt op af det indeks som muligt. Det er også årsagen til, at indeksinvesteringer kaldes for passive investeringer, og det forklarer samtidig, hvorfor omkostningerne i Sparindex-afdelingerne er er på et minimum.

Alle afdelinger under Sparindex er baseret på indeksinvestering. Derfor kender du den præcise varedeklaration på afdelingerne og ved, at dine investeringer er sammensat, så de følger de fastsatte indeks, uanset om kurserne går op eller ned.

Som investor kan man bruge en eller flere indeksafdelinger som et supplement i en samlet portefølje på lige fod med aktivt forvaltede afdelinger.