Investeringsstrategier

Value Aktier

Value-investering er en af Sparinvests kernekompetencer. Vi har specialiseret os i at finde aktier fra solide selskaber, som kan købes væsentligt under den pris, vi mener de er værd.

Læs mere

Virksomhedsobligationer

I Sparinvest har vi en række afdelinger, som kombinerer investering i virksomheds-obligationer med faktor-tilgangen. Når man investerer i en virksomhedsobligation, låner man virksomheden penge. Ved at bruge faktor-tilgangen til at vurdere virksomhederne bag obligationerne fravælger vi de selskaber, hvor risikoen for konkurs er størst og reducerer dermed risikoen for, at virksomhederne ikke kan betale renter og afdrag på obligationerne.

Læs mere

Obligationer

I Sparinvest har vi flere forskellige afdelinger, der investerer i danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingerne repræsenterer forskellige risikoniveauer og kan vælges eller kombineres, så de passer præcist til din profil for risikovillighed og investeringshorisont.

Læs mere

Konvertible Obligationer

Som den første nordiske forvalter af konvertible obligationer Sparinvest lancerede sin globale strategi for konvertible obligationer i 2016, der baserer sig på vores lange tradition for faktorinvestering.

Læs mere

Asset Allocation

Sparinvest tilbyder en række Asset Allocation-afdelinger, som er oplagte for dig, som ønsker en skræddersyet portefølje. Med vores afdelinger Securus, Balance og Procedo slipper du for selv at skulle sammensætte din portefølje – du får nemlig med en enkelt afdeling spredt dine investeringer på værdipapirer fra forskellige geografiske regioner og brancher. Med en enkelt afdeling kan du vælge lav, mellem eller høj risiko.

Læs mere

Indeksinvestering

Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunne tilbyde danske investorer en række forskellige indeksafdelinger, som til forskel fra afdelinger i aktivt forvaltede investeringsforeninger følger udviklingen i udvalgte markedsindeks.

Læs mere