Asset Allocation

Et af grundelementerne i vores arbejde med individuelle og balancerede porteføljer er vores aktivallokering. Det er både vigtigt for at skabe langsigtet og robust merafkast, men også for at reducere risikoen for tab i urolige perioder.

Aktivallokering

Strategisk aktivallokering

På det strategiske niveau fastlægges investeringsstrategien på lang sigt (1-5 år). Der foretages en langsigtet fordeling mellem de valgte aktivklasser, ligesom der fastlægges en reference for investeringsstrategien (benchmark). På det strategiske niveau tager vi udgangspunkt i sofistikerede beregningsalgoritmer og kombinerer det med vores viden og erfaring.

Taktisk aktivallokering

På det taktiske niveau er horisonten oftest kortere end ét år. Taktisk aktivallokering tager udgangspunkt i vores forståelse for den aktuelle konjunktur kombineret med indsigt i de forskellige aktivklassers udvikling på tværs af den økonomiske cyklus.

CLI-model

CLI-modellen anvendes til at forstå og vurdere den økonomiske udvikling. Med CLI-modellen bliver konjunkturen opdelt i fire faser:

  • Ekspansion
  • Opbremsning
  • Nedtur
  • Opsving

De finansielle afkast svinger med den økonomiske sæson, og CLI-modellen giver en konjunkturforståelse, der danner udgangspunkt for at udarbejde den taktiske allokering.

Risikostyring

Team for Balancerede Porteføljer

Hos Sparinvest er aktivallokering og porteføljekonstruktion vigtige parametre for skabelsen af merafkast, men også for at reducere risikoen for tab i urolige perioder. Vi har derfor dedikeret betydelige ressourcer til disse områder.

Mads Hesselholt

Chef for Balancerede Porteføljer

Mads har siden 2009 været ansat som porteføljemanager i Nykredit Asset Management. Førhen har han arbejdet som aktiestrateg hos Danske Markets. Mads er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

Karsten Vagn Hansen

Chefstrateg

Karsten har været chef for aktivallokering i Nykredit Asset Management siden 2011. Før Karsten blev ansat i Nykredit, var han blandt andet chef for aktivallokering og investeringschef i SEB Asset Management. Derudover har han også været aktieanalysechef og aktieanalytiker i Codan Bank. Karsten er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1992.

Toni Jensen

Senior Porteføljemanager

Toni har arbejdet med balancerede mandater i Nykredit Asset Management siden 2007 og har 30 års erfaring med kapitalforvaltning i ind- og udland bl.a. hos State Street, Gudme Raaschou og Bikuben. Toni har en bankuddannelse samt HD i Finansiering fra CBS.

Toke Dan Rasmussen

Senior analytiker

Toke kom til Nykredit Asset Management i 2011. Inden da var han 2 år som analytiker i Nykredits Risikostyring samt 2 år hos softwarevirksomheden Aloc. Toke er cand.merc. (DAT) fra Syddansk Universitet.