Asset Allocation

Et af grundelementerne i vores arbejde med individuelle og balancerede porteføljer er vores aktivallokering. Det er både vigtigt for at skabe langsigtet og robust merafkast, men også for at reducere risikoen for tab i urolige perioder.

Aktivallokering

Strategisk aktivallokering

På det strategiske niveau fastlægges investeringsstrategien på lang sigt (1-5 år). Der foretages en langsigtet fordeling mellem de valgte aktivklasser, ligesom der fastlægges en reference for investeringsstrategien (benchmark). På det strategiske niveau tager vi udgangspunkt i sofistikerede beregningsalgoritmer og kombinerer det med vores viden og erfaring.

Taktisk aktivallokering

På det taktiske niveau er horisonten oftest kortere end ét år. Taktisk aktivallokering tager udgangspunkt i vores forståelse for den aktuelle konjunktur kombineret med indsigt i de forskellige aktivklassers udvikling på tværs af den økonomiske cyklus.

CLI-model

CLI-modellen anvendes til at forstå og vurdere den økonomiske udvikling. Med CLI-modellen bliver konjunkturen opdelt i fire faser:

  • Ekspansion
  • Opbremsning
  • Nedtur
  • Opsving

De finansielle afkast svinger med den økonomiske sæson, og CLI-modellen giver en konjunkturforståelse, der danner udgangspunkt for at udarbejde den taktiske allokering.

Risikostyring

Team for Balancerede Porteføljer

Hos Sparinvest Asset Management er aktivallokering og porteføljekonstruktion vigtige parametre for skabelsen af merafkast, men også for at reducere risikoen for tab i urolige perioder. Vi har derfor dedikeret betydelige ressourcer til disse områder.