Globale Fokusaktier og Bæredygtige Aktier

Vi har specialiseret os i at analysere og udvælge stærke kvalitetsselskaber, som har en attraktiv markedsposition. Sparinvest Globale Fokusaktier består af en koncentreret portefølje, der omfatter 30-50 selskaber. Sparinvest Bæredygtige Aktier investerer i selskaber med en stærk bæredygtighedsprofil. Fonden har en målsætning om at skabe attraktive absolutte og relative afkast med fokus på selskaber med robuste og langsigtede bæredygtige forretningsmodeller.

De fundamentale udvælgelseskriterier er ensartet for Sparinvest Globale Fokusaktier og Sparinvest Bæredygtige Aktier

Vi sikrer altid et grundigt, systemisk og disciplineret forarbejde inden vores aktieudvælgelse. Vi investerer typisk i ca. 40 selskaber, hvor vi løbende er i dialog med selskaberne om den nuværende forretningsdrift og langsigtede strategiske udvikling.

 

Hvad opnår du ved at investere i Sparinvest Bæredygtige Aktier?

Investeringsfilosofien er den samme som ved Sparinvest Globale Fokusaktier, men Sparinvest Bæredygtige Aktier har strengere krav til selskabernes bæredygtighedsprofil. Det betyder, at selskaberne skal tænke bæredygtighed ind i alt lige fra deres forsyningskæde, arbejdsvilkår til vandforbrug og klimaaftryk.