Danske Aktier

Selskaberne på det danske aktiemarked adskiller sig fra de øvrige i Europa på en række punkter. Sparinvest Danske Aktier er karakteriseret ved at omfatte mange højkvalitetsaktier inden for nogle interessante vækstsektorer som sundhed, grøn energi og fragt. Og vi har specialiseret os i at analysere og udvælge blandt danske aktier med det klare mål at sammensætte en portefølje, som skaber en sund balance mellem risiko og afkastpotentiale.

Strategien bag Sparinvest Danske Aktier blev lanceret i oktober 2020, men beror på mange års erfaringer fra teamet bag fonden.

Målsætningen er at levere robuste langsigtede afkast til dig som investor. De selskaber, der er særligt i fokus, kan inddeles i tre kategorier.

Hvad investerer man i, når man investerer i Sparinvest Danske Aktier

Porteføljen består typisk af ca. 25-35 aktier. Størstedelen af selskaberne er stabile vækstselskaber, men det er i sidste ende værdiansættelsen, der er afgørende for aktieudvælgelsen og sammensætningen.

Det er dog vigtigt at understrege, at aktiemarkederne er uforudsigelige, og det er vanskeligt at forudsige aktiekurserne i morgen eller i overmorgen.

Derfor er det vores anbefaling, at man skal være langsigtet og have en god portion tålmodighed, når man investerer i aktier generelt, men også når man investerer i fonden Sparinvest Danske Aktier. Det er vores klare vurdering, at hvis man er tålmodig, skal selskabernes sande værdi nok blive afspejlet i aktiekursen – og når det sker, sælges aktien.