Value Aktier

Value-investering er en af Sparinvests kernekompetencer. Vi har specialiseret os i at finde aktier fra solide selskaber, som kan købes væsentligt under den pris, vi mener, de er værd.

Value-investering er en af Sparinvests kernekompetencer. Vi har specialiseret os i at finde solide selskaber, som vi vurderer, kan købes med en væsentlig rabat i forhold til, hvad de er værd. Det lyder måske simpelt, men vi arbejder mere som fornuftige købmænd end som almindelige aktieinvestorer. Når vi investerer, er det ud fra den tankegang, at vi investerer i selskaber frem for i værdipapirer, hvilket betyder, at vi ser på mere end bare nøgletal og kursværdier.

Value-investering er kendetegnet ved, at man køber aktier i virksomheder, som man vurderer er lavt værdisat på aktiemarkedet i forhold til deres forretningsmæssige værdi, eller hvad den pågældende virksomhed ville indbringe ved frasalg, fusion eller opsplitning.

I Sparinvest investerer vi i aktier til vores value-afdelinger, når vi vurderer, at markedskursen ligger markant lavere end den forretningsmæssige værdi.

Denne forskel mellem den forretningsmæssige værdi og markedskursen kalder man i value-sammenhæng for investeringens ”sikkerhedsmargin”. Det er denne sikkerhedsmargin, der i stort omfang er med til at sikre investorerne mod permanente tab.

 

 

Sparinvest Value-strategi

Figuren her viser Sparinvests fortolkning af value-strategien. På lang sigt vil markedsværdien blive den samme som den forretningsmæssige værdi. Det kan tage et par måneder, men det kan også tage flere år. Value-investering handler derfor et langt stykke hen ad vejen om tålmodighed. Men indtil markedet får øjnene op for virksomhedernes reelle værdi, kan en dygtig value-investor udnytte dette potentiale.

 

Grundigt forarbejde

En vigtig del af value-strategien er at gøre et grundigt og tidskrævende forarbejde, så man finder frem til de helt rette virksomheder. Under udvælgelsen screenes markedet systematisk ud fra en række nøgletal, som er med til at indsnævre antallet af virksomheder. Screeningen starter blandt flere tusinde selskaber og munder i sidste ende ud i en liste med mellem 25 og 250 selskaber. På baggrund af videre analyser og evalueringer af de enkelte virksomheder udarbejder vi i Sparinvest en ”short list” med fem til ti selskaber, hvorefter den mere traditionelle regnskabsanalyse påbegynder.