ESG-integration

Vi overvejer altid muligheder og risici inden for ESG, når vi investerer.

Miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) har betydning, når vi sammensætter fonde, analyserer virksomheder og tager beslutning om investeringer.

ESG står for ’Environment’, ’Social’ og ’Governance’. Eller på dansk:

  • Miljømæssige forhold (E)
  • Sociale forhold (S)
  • God selskabsledelse (G)

Disse forhold indgår i vores samlede analyse af muligheder og risici, når vi overvejer at investere i en virksomhed eller allerede har investeret i en. Her handler det grundlæggende om at blive klogere på, om virksomhederne er deres ansvar bevidst, når det kommer til fx forurening, arbejdsvilkår, antikorruption etc.

 

ESG-overvejelser integreres forskelligt alt efter investeringsstrategi

I de fleste aktivt forvaltede fonde spiller ESG en væsentlig rolle igennem hele processen - fra ideskabelse, screening, analyse af casen, værdiansættelse og diskussion til beslutning om selve investeringen og porteføljesammensætning. Det passer naturligt ind i vores arbejde med aktivt ejerskab.

En passiv fond (hvor man følger et markedsindeks) kan ikke benytte den samme tilgang som en aktivt forvaltet fond. Selv om vi har færre muligheder i de passive afdelinger, har vi mulighed for at udøve en vis grad af indflydelse. Vi tilstræber at gøre dette primært gennem afstemninger på generalforsamlinger og gennem dialog, hvilket hovedsagligt sker via samarbejdspartnere.

Sparinvest tilbyder passive fonde, som er skræddersyet til at tage højde for etik og ESG-forhold.

 

Politik for bæredygtige investeringer

Download vores politik for bæredygtige investeringer i Sparinvest