Anne Charlotte Mark

Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Sparinvest

Baggrund

Anne Charlotte Mark er uddannet cand. scient. oecon. og har siden 2017 været CFO i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Anne Charlotte Mark har desuden taget en MBA i 2015.

Anne Charlotte Mark har 30 års erfaring fra den finansielle sektor, bl.a. som tidligere aktiechef i Sampension og PKA. Herudover har hun bestyrelseserfaring fra investeringsforeninger og kapitalforeninger, bl.a. Investeringsforeningen Lægernes Invest, hvor hun fratræder i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 26. april 2021. Anne Charlotte Mark varetager desuden tillidshverv som medlem af Carlsbergfondets investeringskomité og medlem af Advisory Board og Investment Comittee i Investo Capital I K/S.

Anne Charlotte Mark har særlig viden om finansiel virksomhed, strategisk ledelse, komplekse finansielle instrumenter, alternative aktiver, investeringsstrategier, mikro - og makroøkonomiske forhold, risikostyring samt regnskabs- og revisionsmæssige forhold.

Ledelseshverv

Næstformand for bestyrelsen for:

  • Kapitalforeningen LD

 

Medlem af for bestyrelsen for:

  • Kapitalforeningen Carlsbergfondet
  • Investeringsforeningen Lægernes
  • Invest Kapitalforeningen Lægernes Invest
  • J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S