Sparinvest Bæredygtige Aktier

 

Bæredygtighed betaler sig på flere måder

Sparinvest tilbyder disse svanemærkede fonde:

 

Sparinvest har en lang historie med investeringer i ansvarlige selskaber, fordi vi er overbeviste om, at virksomheder, der reducerer deres negative påvirkning af samfundet og bidrager positivt til at løse verdens fælles udfordringer, klarer sig bedre på lang sigt.

Vores analyser og mangeårige erfaring med inddragelse af bæredygtighedsanalyser i investeringsprocessen tyder på, at det kan gavne afkastet.

Det er ambitionen for alle vores fonde at skabe både værdi for vores kunder og nytte for samfundet omkring os. Svanemærket er en certificering af den ekstra indsats, vi gør.

I det følgende kan du læse mere om Sparinvest Bæredygtige Aktier.

 

Bæredygtige aktier 2020

- to år som Nykredits svanemærkede fond

Læs mere

 

Sparinvest Bæredygtige Aktier investerer i ca. 50–70 aktier, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurdering af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed.

Sparinvest har i mange år arbejdet med investering i virksomheder, som tager ansvar for den verden, de er en del af, og har siden 2009 været medunderskriver af FN’s principper for ansvarlig investering (UNPRI).

Investeringsteamet har stor erfaring og har høstet mange anerkendelser for deres tilgang til investering.

 

 

Sparinvest Bæredygtige Aktier er Svanemærket

Sparinvest Bæredygtige Aktier har fået tildelt miljømærkningen Svanemærket, som du sikkert kender fra shampoo-flasken, rengørings- eller opvaskemidlet. Men hvad betyder Svanemærket for en investeringsfond? Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 krav, der regulerer de forskellige måder, en fond kan påvirke virksomheder på. Det drejer sig blandt andet om fondens fra- og tilvalg af virksomheder samt åbenhed om investeringer.

Kravene betyder bl.a., at mindst halvdelen af fondens portefølje skal bestå af investeringer i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i en bæredygtighedsanalyse. 

En del af Svanemærkets filosofi er også at støtte op om de virksomheder, som ikke allerede er i mål på alle bæredygtighedskriterier, men som arbejder hårdt for at komme det.

For at få Svanemærket må fonden ikke investere i virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran. Samtidig må fonden ikke investere i brancher og virksomheder, der er særligt problematiske.

 

Hvad er en svanemærket fond?

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav

Kravene omfatter bl.a.:

  • 90% af fondens direkte portefølje skal have gennemgået en Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse)
  • Investeringer i grønne brancher præmieres, fx. vedvarende energi, vandrensning m.m.
  • Fonden skal udelukke virksomheder, der udvinder, forædler eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran. Dette kan dog udgøre op til 5% af omsætningen - eller der kan laves undtagelse, hvis virksomheden er i en grøn omstillingsproces.
  • Fonden skal udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner: ILO, menneskerettighederne, grov korruption og grove miljøovertrædelser.