Afvikling af afdelinger i 2023

Likvidation af Sparinvest SICAV Emerging Markets Bonds

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV besluttede, at afdelingen Emerging Markets Bonds EUR R blev sendt i likvidation med beregning af indre værdi sidste gang pr. den 6. september 2023. Likvidationen blev offentliggjort den 28. august 2023, hvorefter handel i afdelingen blev suspenderet.

Afdelingens aktiver er realiseret, og afviklingsprovenuet udbetales via VP Securities A/S til investorernes konti i deres pengeinstitut den 12. september 2023. Samtlige investorer har fået tilsendt denne meddelelse fra VP Securities A/S.

Afviklingsprovenuet er opgjort på baggrund af indre værdi beregningen den 6. september 2023. Slutkursen blev opgjort til:

  • Emerging Markets Bonds EUR R, ISIN LU1735614239 lukkede på kurs 83,40 EUR

Afdelingen er samtidig blevet slettet fra Nasdaq Copenhagen A/S.

Se endvidere den offentliggjorte "Notice to Shareholders", Den 28. august 2023

 

Skatteforhold:

Hvad skal du selv gøre?

Afviklingen betyder, at dine beviser i skattemæssig henseende bliver betragtet som solgt – det vil sige, at der skal ske beskatning af din eventuelle gevinst eller fradrag for dit eventuelle tab i henhold til skattelovgivningen.

SKAT har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til Rubrik 38 på Selvangivelsen.

For frie midler anbefaler vi derfor, at du selv tjekker at gevinst/tab i forbindelse med afviklingen af afdelingen er registreret korrekt hos SKAT. Afdelingen er lagerbeskattet, og det betyder, at tab for 2023 udgør forskellen på din kursværdi 31.12.2022 og det beløb der er udbetalt på din konto den 12. september 2023.

Tab skal anføres i rubrik 38 på selvangivelsen med minus. Læs mere om rubrik 38 her.

For pensionsmidler sker der automatisk indberetning, så der skal du ikke foretage dig noget.

 

 

 

 

 

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger