2015

Afdelingsfusioner

Fusion af Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds og Ethical High Yield Value Bonds med Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds.

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere afdelingerne Sparinvest SICAV High Yield Value Bonds og Ethical High Yield Value Bonds ind i afdelingen Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds, som samtidig ændrer strategi til en etisk High Yield Value Bonds afdeling. Fusionen sker pr. den 25. september 2015.

Investeringspolitikken i den fortsættende afdeling Sparinvest SICAV Corporate Value Bonds vil samtidig med fusionen blive tilpasset og fremover i hovedtræk være flg.:

 • Afdelingens investeringer screenes af konsulenthuset Ethix SRI Advisors, som sikrer, at der kun indgår etisk ansvarlige investeringer i porteføljen. Det vil sige, at der ikke investeres i virksomheder, der er involveret i kontroversielle aktiviteter, fx alkoholproduktion, spilleaktiviteter, tobaksproduktion, pornografi og militærrelateret udstyr og tjenester.
 • Afdelingen kan investere mindst 2/3 af formuen i obligationer i High Yield segmentet, dvs rating under Baa3/BBB- fra Moody’s, Standard & Poor’s eller Fitch.
 • Op til 15% af formuen må investeres i Emerging Markets lande
 • Op til 30% af formuen må investeres i virksomhedsobligationer, som ikke er rated
 • Afdelingen må desuden have op til 10% af formuen i globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i.
 • Afdelingen er akkumulerende
 • Afdelingen er noteret på Københavns Fondsbørs Nasdaq Copenhagen
 • For yderligere oplysninger henvises til offentliggjort fondsbørsmeddelelse den 17. august 2015 - læs den her.

Baggrund for forslaget om fusion

Der er kommet væsentlig mere fokus på etiske investeringer gennem de seneste år, og det er derfor besluttet at fusionere de tre afdelinger med henblik på at effektivisere udvælgelsen og screeningsprocessen, og dermed udnytte Sparinvests internationale anerkendelse omkring etiske investeringer.

 

.........

 

Fusion af Sparinvest SICAV Global Small Cap Value ind i Sparinvest SICAV Global Value

Bestyrelsen i Sparinvest SICAV har besluttet at fusionere Sparinvest SICAV Global Small Cap Value ind i Sparinvest SICAV Global Value den 25. september 2015.

Investeringspolitikken i Sparinvest SICAV Global Value forbliver uændret.

Baggrund for forslaget om fusion

Afdelingen Global Small Cap Value har desværre ikke den ønskede interesse hos investorerne. Bestyrelsen ønsker derfor at udvide investeringsrammerne ved at fusionere afdelingen med afdelingen Global Value.

 

.........

 

Skattemæssige og andre forhold - gældende for begge fusioner

For pensionsmidler har fusionen ingen skattemæssig betydning.

For frie midler vil fusionerne blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling - dette skal investor selv indberette på selvangivelsen, da VP ikke automatisk indberetter til SKAT. Opgørelse af gevinst/tab skal stadig opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede.

De ophørende afdelinger/andelsklasser vil have sidste handelsdag den 22. september 2015. Alle investorer i de ophørende afdelinger/andelsklasser vil få tilsendt dette brev fra VP i forbindelse med ombytningen.

Ombytningen af investeringsbeviser sker hos VP den 28. september 2015 og forventes på plads i kundedepoterne den 29. september 2015, hvorefter investeringsbeviserne kan handles igen.

Se tidsplanen på Global Small Cap Value og High Yield Value Bonds and Ethical High Yield Bonds her.

Juridisk materiale

 1. Notice to the shareholders of the merging sub-fund “Sparinvest – Global Small Cap Value” (Merger 1);
 2. Notice to the shareholders of the receiving sub-fund “Sparinvest – Global Value” (Merger 1);
 3. Notice to the shareholders of the merging sub-fund “Sparinvest – High Yield Value Bonds” (Merger 2);
 4. Notice to the shareholders of the merging sub-fund “Sparinvest – Ethical High Yield Value Bonds” (Merger 2);
 5. Notice to the shareholders of the receiving sub-fund “Sparinvest – Corporate Value Bonds” (Merger 2);

Oversigt

I oversigten her kan du se ombytningsforholdene for de enkelte afdelinger/andelsklasser. De afdelinger som hedder ”R” til efternavn berører privatkunder og de øvrige berører alene institutionelle investorer. For de afdelinger/andelsklasser, som var børsnoterede vil den fortsættende eller nye afdeling/andelsklasse også være børsnoteret, og alle afdelinger/andelsklasser er registreret i VP.

Fusionen mellem afdelingerne SPARINVEST – GLOBAL SMALL CAP VALUE og SPARINVEST- GLOBAL VALUE med sidstnævnte som den fortsættende afdeling:

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
Global Small Cap Value EUR R - LU0264925131 126,538 Global Value EUR R - LU0138501191 204,6688 0,6183 25.09.2015 Skattepligtig
Global Small Cap Value EUR I - LU0264925487 137,028 Global Value EUR I - LU0258533180 219,1838 0,6252 25.09.2015 Skattepligtig

Fusionen mellem afdelingerne SPARINVEST – HIGH YIELD VALUE BONDS, SPARINVEST – ETHICAL HIGH YIELD VALUE BONDS og SPARINVEST – CORPORATE VALUE BONDS med sidstnævnte som den fortsættende afdeling:

Ophørende afdeling/andelsklasse Indre værdi Fortsættende afdeling/andelsklasse Indre værdi Omb. forhold Fusionsdato Skat
High Yield Value Bonds DKK R - LU0239738551 1051,4433 Corporate Value Bonds DKK R - LU1276826820 949,9884 1,1068 25.09.2015 Skattepligtig
High Yield Value Bonds EUR R - LU0232765429 141,7738 Corporate Value Bonds EUR R - LU0620744002 127,324 1,1135 25.09.2015 Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR R - LU0473784196 115,5852 Corporate Value Bonds EUR R - LU0620744002 127,324 0,9078 25.09.2015 Skattepligtig
High Yield Value Bonds EUR I - LU0258535045 150,5636 Corporate Value Bonds EUR I - LU0620744770 130,1217 1,1571 25.09.2015 Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR I - LU0473785169  119,8857 Corporate Value Bonds EUR I - LU0620744770 130,1217 0,9213 25.09.2015 Skattepligtig
Ethical High Yield Value Bonds EUR ID - LU0859595810 97,3206 Corporate Value Bonds EUR ID - LU1276826663 130,1217 0,7479 25.09.2015 Skattepligtig

Opbytningsberegner

Tilbage til Fusioner & udgåede afdelinger