Månedlige fondsrapporter

Aktier | Obligationer | Blandede fonde

Kom godt i gang som investor

Overvejer du at investere dine penge?

Value Bonds 2017 Udb. KL

Forventet omdannelse fra december 2017

Information

Suspensioner i unoterede afdelinger og andelsklasser

Ansvarlig investering i Sparinvest

Sparinvest har tilsluttet sig FN's seks principper for ansvarlig investering, UN PRI. Det betyder i praksis, at vi altid undersøger sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i de selskaber, vi investerer i.

Klik her og læs mere

I dag

23.10.2017 16:54
Aktieafdelinger Indre
værdi
ÅTD
Blandede afdelinger Indre
værdi
ÅTD
Afkast for SICAV fonde er før eventuel swing faktor.