Kontakt


Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Sparinvest, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til eksempelvis vores produkter og materialer. Du kan kontakte os via e-mail på mail@sparinvest.dk. Alternativt kan du kontakte os pr. telefon eller skrive til os på nedenstående adresser.

Ønsker du rådgivning, henviser vi dig i stedet til dit lokale pengeinstitut.

ID-Sparinvest
Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
Under Krystallen 1
DK-1780 København V

Telefon: + 45 36 34 75 00
Fax: + 45 36 34 75 99
CVR. nr. 35816399 

ID-Sparinvest
Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
Normansvej 1
8920 Randers NV

Fax: + 45 36 34 74 99
CVR. nr. 35816399 

Har du spørgsmål til vores udenlandske kontorer, er du velkommen til at kontakte vores kontor i Luxembourg:

Sparinvest S.A.
28, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Telefon: + 352 26 27 47 1
Fax: + 352 26 27 47 99

For mere information se sparinvest.eu
E-mail: mail@sparinvest.eu

Hvis du ikke er tilfreds med den information eller behandling m.v., du modtager fra os, hører vi meget gerne fra dig. Du kan i vores klagevejledning læse mere om hvem du kan kontakte og hvordan.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.